logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC installaties voor particulieren en industrie:

 

Low Nox brander of grijzevlambrander

Nox is de verbinding tussen stikstof en zuurstof (N2 +O2), waarvan  de uitstoot met een KB van 2004 (dat aangepast werd in 2009) geregeld werd, in het kader van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. In het bijzonder omwille van de invloed die stikstofoxiden hebben op de ozonlaag.

In de Low-Nox brander (ook wel grijzevlambrander  genoemd) wordt, zoals bij de blauwevlambrander, ook hier recirculatie toegepast, zij het dan ter hoogte van de vlamkop. De gedeeltelijke vergassing van de brandstof levert een geel-blauw vlambeeld op.

lowno2lowno3

Low Nox = recirculatiebrander 

Door het hercirculeren van een deel van de rookgassen kan er met een lagere overmaat lucht gewerkt worden waardoor er minder CO gevormd wordt en minder roet. Door de recirculatie is de vlamtemperatuur lager met minder Nox tot gevolg. Nox <120 mg/kWh.

Oude ketels produceerden tot 7 kg/jaar Nox per jaar, waar de nieuwe branders 1,5 kg/jaar Nox produceren. Een vermindering van 80%.

De oplossingen om minder Nox te produceren  zijn de volgende:

Een belangrijk element in het vormen van Nox is de hoge temperatuur. Als we de temperatuurontwikkeling omlaag kunnen halen, gaat automatisch de vorming van Nox mee naar omlaag. Door de recirculatie of terugname van de rookgassen (800 - 900) en bijmenging in de vlam, ontstaat er een daling van de vlamtemperatuur en gaan we zodoende de aanmaak van Nox tegen. Belangrijk is dat dit een invloed heeft op de vorming van Nox, maar niet op de vorming van CO.

Een tweede belangrijk onderdeel in de vorming van Nox is de verblijftijd van de verbrandingsproducten in de vlam. Gezien het feit dat bij een grove versproeiing van de brandstof de verbinding tussen koolstof en zuurstof opmerkelijk meer tijd in beslag neemt, kunnen hier de technieken die de vergassing realiseren aangewend worden zoals bij de grijze- en blauwevlambranders.  

De voordelen zijn de volgende:

Ook hier geldt dat regelmatig onderhoud en een correct afgestelde brander de brandstof optimaal benut.

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 2/02/2019

Terug naar hoofdpagina