logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Diktemeting van stalen mazouttanks en stookolietanks

Door een ultrasone diktemeting kan de toestand van uw tank bepaald worden. Met ultrasoon geluid kan tot op 0,1 mm nauwkeurig de dikte van het staal gemeten worden. Tanks zijn vaak alleen van de buitenkant bereikbaar. In hoever zijn ze doorgeroest? Te vroeg of te laat vervangen is in beide gevallen weggegooid geld. Geld dat met ultrasoon wanddiktemeten snel verdiend is.
Net als bij het sonar principe worden geluidsgolven door de te meten wand gestuurd. Aan de buitenkant van de wand worden deze golven teruggekaatst. Het tijdsverschil geeft de wanddikte weer. Het maakt niet uit als er aan de andere kant aanklevingen, vloeistoffen of roest zit.
Stalen tanks zijn meetbaar van 0.6 tot 300 mm staaldikte . Maar ook kunststoffen, glas en keramiek behoren tot de mogelijkheden. Voor een correcte meting moet het oppervlak schoon zijn, want roest, loszittende verf of grove bewerkingsgroeven verstoren de ultrasone meting. Een koppelmiddel zoals glycerine maakt vijf metingen per seconde mogelijk.
Met deze speciale ultrasone apparatuur kunnen wij een analyse maken van de wanddiktetoestand van uw tank.
Afhankelijk van de resultaten van deze meting kunnen wij dan de verdere stappen ondernemen. Deze meting wordt steeds uitgevoerd voor een herstelling en/of voor het dubbelwandig maken van de tank.

diktemeter staalcalibratie diktemetingprincipe

Vele jaren geleden werd een mazouttank pas hersteld of vervangen wanneer deze daadwerkelijk lekte. Vandaag de dag is dergelijke “post mortem” ingreep niet meer verantwoord: het verhoogde milieu en maatschappelijk bewustzijn, de hoge saneringskosten voor bodemverontreiniging en het gebrek aan aangepaste verzekeringsformules maken dat de bedrijven tegenwoordig veeleer een preventieve houding moeten aannemen.

Wij voeren ultrasoon onderzoek uit om wanddiktemetingen en afwijkingen op te speuren in metalen tanks. Ultrasoon onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven. Het geluid beweegt zich in het metaal rechtlijnig voort. Bij de overgang van twee materialen worden de geluidsgolven gereflecteerd. Deze eigenschap wordt gebruikt om fouten in materialen op te sporen. Om metalen constructies te controleren wordt op het oppervlak een sonde geplaatst. Deze sonde bevat een kristal dat ultrasoon geluid gaat uitzenden en een kristal dat ultrasoon geluid gaat ontvangen. De signalen die de sonde ontvangt worden op een computerscherm zichtbaar gemaakt. Indien het te onderzoeken element onregelmatigheden bevat kan het ultrasoon geluid niet meer de onderkant bereiken en teruggekaatst worden. We zullen een eventuele scheur als een piek op het computerscherm te zien krijgen. Hoe groter de oneffenheid, hoe groter de piek. Het voordeel van deze werkmethode is dat we de metingen van materialen van één zijde kunnen uitvoeren.

De meting van en controle vormt een adequaat opvolgingsinstrument in het kader van een pro-actief milieu en veiligheidsbeleid. Met het instrument kan de dikte van verschillende materialen zoals metalen, kunststoffen en glas gemeten worden. Het meetbereik ligt tussen 1 en 40 mm, afhankelijk van de materiaalsoort.

Het toestel genereert een elektronische puls die het zendkristal in de transducer in trilling brengt. Het zo opgewekte ultrasone geluid plant zich voort door het materiaal en reflecteert tergen de achterwand ervan, waarna het weer bij de transducer arriveert en het ontvangstkristal in trilling brengt. Dit geeft een elektrische spanning af die door de dikte versterkt en verder verwerkt wordt.
Het toestel bezit een geheugen om 100.000 metingen op te slaan die gegroepeerd kunnen worden tot roosters, grids, grafieken… en kunnen verder met de computer bewerkt worden.
De diktemeting kan op bepaalde punten uitgevoerd worden, waarna een volledig verslag wordt afgeleverd zowel op papier als cd-rom. Alle gegevens die de klant wil kunnen mee geïntegreerd worden in het verslag.

wandiktemetingen

Adembeschermende middelenpersluchtmasker

Een tank mag niet zonder adembeschermende middelen betreden worden indien;

  1. het zuurstofgehalte < 21% is.
  2. er een concentratie van brandbare damp/gasluchtmengsels >10% LEL aanwezig is.
  3. de MAC-waarde van het zwavelwaterstofgehalte > 10 ppm.

Ons personeel werkt met persluchtmaskers. Dit bestaat uit een persluchttoestel en een persluchtmasker. De persluchtflessen hebben een inhoud van 6,8 liter en hebben een druk van 300 Bar. De capaciteit om ongeveer 30 minuten middelzware arbeid te verrichten.

De werkzaamheden worden altijd door minimaal twee personen uitgevoerd. Indien er in besloten ruimten wordt gewerkt, wordt er altijd gebruikt gemaakt van een life-line en constante metingen van het explosiegevaar. Er is altijd een veiligheidswacht aanwezig en indien verlichting noodzakelijk is word er alleen maar gebruik gemaakt van een speciale bouwlamp met transformator met laagspanningsverlichting van 42 Volt, de uitvoering van deze apparatuur is spuitwaterdicht volgens IPX4. Ons personeel is in het bezit van een certificaat voor het werken met onafhankelijk adembeschermingsmiddelen en het VCA-certificaat. Tijdens de werkzaamheden wordt de werkplek afgezet, ons personeel draagt altijd beschermingskledij.

Zie ook :

http://www.inspectietechniek.com/nl/mx1-2-diktemeter-wanddiktemeter

 

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 3/5/2017

Terug naar hoofdpagina