logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende en energiebesparende zwembaden.

 

Cokesfilter :

Voorfiltering regenwater of hemelwater

Voorfilter: zuiveren op de inloop met zachte toevoer

regenwaterput

 

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter. Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingstrap (van de 4 reinigingstrappen die voorzien moet worden om een constant goede waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke vervuiling in het sanitair systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogelstront, bladeren, mossen, stof, zand, etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen in gevaar gebracht worden. Slechts 3 soorten filters voldoen: valpijpfilters, cycloon- of wervelfilters en volumefilters. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld.

Voorwaarden van een goede voorfilter:

Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit RVS. Door de filtermaat van ca. 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.  

 

 

1. Cokesfilter 70 x 70 x 50 cokesfilter 2cokesfilter 70 x70 x50

cokesfilter model 1cokes filter model 1cokesfilter model 1

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen meer onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt.

2. Cokesfilter 150 x 100 x 100 industrie cokesfilter

cokesfilter model 2cokesfilter model 2

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen meer onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt.

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 4/10/2018

Terug naar hoofdpagina