logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en bouwt energiebesparende installaties voor particulieren en industrie.

 

Elektromagnetische kalkneerslagvoorkomer: kalk blijft in het water

Voorkomen is veel goedkoper dan genezen:

Een must ter bescherming van alle thermostatische kranen, douchekoppen, boilers, vaatwasmachines, steamers, ...

magnetische ontharder 1magnetische ontharder 2

Er zijn vijf manieren om kalkneerslag te voorkomen

 

De verschillende magnetisatie technologieën

Het principe van ionisatie van kalkmoleculen om kristallisatie tegen te gaan is reeds gekend van 1900 (Wet van Laplace). Dit verschijnsel wordt bekomen door water langsheen een magnetisch veld te sturen. Om een optimaal magnetisch veld te bekomen moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Deze zijn vermogen, richting en frequentie.
Twee reeds bestaande technologieën:

Gevolgen: Het toestel werkt in beginfase. Na verloop van tijd heeft het toestel geen rendement meer daar een magneet op zich magneetkracht verliest. Het water wordt niet meer behandeld en de kalk vormt zich opnieuw.
2. Inductieveldmagnetische ontharder 4

Gevolgen: Het toestel is niet in staat om een hoge watertemperatuur te overbruggen. Het gaat de bestaande kalk niet of zeer langzaam oplossen. Na verloop van een aantal meters bekomt men terug harde kalkvorming.
3. Elektromagnetish inductieveldmagnetische ontharder 5magnetische ontharder 6

Enkel door te beantwoorden aan deze 3 parameters bekomt men een optimaal resultaat.

14 goede redenen

Het optimaal elektromagnetisch veld, opgewekt door het systeem van elektronische regulatie van de HydroSafe destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en de kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie vernauwd door kalksteen, kan haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd (leiding tegen steunen) op een propere metalen leiding (koper, ijzer) en neemt automatisch de vorm van de sectie van de leiding van diameter 15mm tot 34mm (3/8" > 4/4").

Werkingsprincipe

HydroSafe werkt op basis van een zeer krachtig elektromagnetisch veld (570 Gauss). Dit verhindert dat kalkkristallen in het water zich nog kunnen vormen, zelfs op hoge temperaturen. De reeds bestaande kalksteen zal mettertijd ook verdwijnen en met het waterdebiet meegevoerd worden.
magnetische ontharder 6

Blijft de kalk in het water aanwezig?
Ja! Scheikunde: alvorens behandeld te worden door de HydroSafe, zullen de Ca++ en CO3-- ionen, in het water, de neiging hebben elkaar aan te trekken om zo het stabiele molecule CaC03 (Calciumcarbonaat) te vormen. Met andere woorden: kalksteen. Ter hoogte van de HydroSafe zal het water in spiraalvorm langsheen de sterke elektromagneet circuleren. Dit zodanig dat de richting van het magnetisch veld loodrecht op de richting van het water staat. Op dat ogenblik bereikt de kracht van het magnetisme zijn maximum. In het water komen nu positieve en negatieve ionen vrij. De kalkmoleculen worden geïoniseerd. Het molecule CaCO3 ondergaat tijdens zijn passage langsheen het magnetisch veld een verandering in zijn kristallijne structuur. De structuur tussen de ionen Ca++ en CO3-- is gewijzigd. Het CaCO3 kristalliseert zich niet meer onder de vorm van harde kalk maar onder de vorm van arragoniet (structuurloos, amorf poeder), dat makkelijk met het waterdebiet meestroomt en via kranen in de riolering verdwijnt. Aan de samenstelling en kwaliteit van het water verandert niets. Enkel de moleculaire structuur van de kalk is gewijzigd!

Kan een aangekalkte installatie (leiding, boiler, ...) vrijgemaakt worden?
Ja! Daar het molecule CaCO3 niet meer stabiel is ten opzichte van zijn elektronische lading. Het koolstofatoom bezit 4 elektronen op haar buitenste schil. Om stabiel te zijn heeft elk atoom 8 elektronen nodig. Een atoom streeft naar stabiliteit. Daarom ontleent het koolstof 2 elektronen aan het calcium. Het koolstof bezit nu 6 elektronen en trekt nog 3 O2 atomen per gemeenschappelijk elektronenpaar aan. Dit verklaart de gemakkelijke vasthechting van het CaCO3 molecule op de wand vanaf 30 à 40 °C. De laatste 2 elektronen ontleent het koolstof aan de bestaande kalksteen in de leiding. langzaam lost deze kalksteen zich op en word herleid tot zijn vloeibare vorm, om zo meegevoerd te worden met het waterdebiet.

Besluit
Het constante onevenwicht van het carbonaat Ca++ in zijn vloeibare vorm veroorzaakt een magneto-hydrodynamisch effect. Dit verhindert de vasthechting van kalk op oppervlakten. Bestaande kalk verdwijnt onder poedervorm. Warmwaterproducerende toestellen worden gereinigd. Dit alles zonder de samenstelling of kwaliteit van het water te veranderen. Water bevat colloïden. Dit zijn geladen moleculen, groter dan watermoleculen. Ze stoten de positief geladen CaCO3 colloïden van elkaar af. Kalkvorming wordt geneutraliseerd. Het ionisatie-effect zal afnemen naargelang de afstand en de tijd (zie grafiek). In aangekalkte leidingen zal het absorberen van ionen op de colloïden het CaC03 (kalkkristal) herleiden tot een oplossing bestaande uit Ca++ en C03--
Het effect van ionisatie van moleculen neemt af met de afstand. In de Gausscurve onderscheidt men een primaire en secundaire zone. In de primaire zone moeten normaliter al de warmtebronnen aanwezig zijn zoals de verwarmingsketel, de boiler, de platenwarmtewisselaar, de vaatwasser en de wasmachine. De primaire zone bedraagt 10 meter in leidinglengte. In de secundaire zone treft men de warmwaterleiding en de kranen aan. 30 à 40 meter.
gauss curve ionisatie kalkcristallen

4 Modellen

De HydroSafe Light is van toepassing wanneer slechts 1 warmtebron dient behandeld te worden. Voorbeeld: boiler, bakkerijoven, industriële vaatwas of koffiemachine, steamer,..Voor een platenwisselaar wordt steeds een HS light voorzien net voor de platenwisselaar.
Verbruik: 36 W/h
Afmetingen: lxhxb = 200x50x60mm
De spoelen van HydroSafe Light zijn voorgevormd en dus niet universeel aanpasbaar zoals de HS 2003 huishoudelijk. Wij dienen dus steeds de diameter te kennen van de leiding waarop het toestel zal worden geplaatst.

Geschikt voor een waterdebiet tot 9m³/h.
Universeel op leidingen van 15mm tot 34mm.
Verbruik: 36 W/h
Afmetingen: lxhxb = 240x160x50 mm
Het optimaal elektro-magnetisch veld opgewekt door het systeem van elektronische regulatie van HydroSafe destructureert de kalk en behoudt de kwaliteit van het water. De aanwezige kalksteen en kalk die wordt meegevoerd in het distributiewater worden gedestructureerd in de leidingen. Gevolg: een nieuwe installatie is beschermd tegen kalksteen en een oude installatie, vernauwd door kalksteen, zal door het oplossen van de kalksteen, haar oorspronkelijk debiet terugvinden. HydroSafe wordt heel eenvoudig in enkele minuten geplaatst. Net na de waterteller wordt de HydroSafe vastgeschroefd op een zuivere metalen leiding.
Plaats de HydroSafe klemvast op een metalen leiding (koper, galvanisé, inox) tot 34mm diameter. In geval van kunststof, min 1 meter vervangen door metaal. De afstand tussen uw HydroSafe en uw belangrijkste warmteproducenten mag maximaal 10 meter bedragen, (leidinglengte). Zo blijft zelfs het verste aftappunt onder behandeling. Staan er op verder dan 10 m nog warmtebronnen kan de plaatsing van een extra HydroSafe”Light” nodig zijn. HydroSafe is in de eerste plaats een bescherming voor alle warmteproducenten! Hiervoor geldt onze garantie op de doeltreffendheid en dat tot onbeperkte temperatuur. Vb: Het verwarmingselement van een elektrische boiler zal >100°C opwarmen, om water van 60° te bekomen. Ondanks deze extreem hoge temperaturen zal HydroSafe de weerstand kalkvrij houden.

magnetische ontharder 8

Hierbij zal de installateur de nodige gegevens van het gebouw verzamelen om het juiste type HydroSafe te bepalen.
Om te bepalen welk model u nodig hebt ,vult u de fiche in.
Buisdiameter van 22mm t.e.m. 90mm
magnetische ontharder 11download de invulfiche

Zwembad Zwembad-kalkneutralisator HS 2003 p
Geplaatst op de retour van het zwembadwater. Buisdiameter van 50mm en 63mm
Kalkneutralisator voor zwembaden. Produceert een krachtig elektro-magnetisch veld. Dit veld belet dat kalkdeeltjes zich vasthechten
HydroSafe biedt u op milieuvriendelijke wijze een definitieve oplossing voor de kalkproblemen aan het zwembad en toebehoren zonder toevoeging van chemische producten.

3 functies

Werking
Stadwater bevat kalk in vloeibare vorm. Bij waterverhitting verandert kalk in vaste vorm (kalksteen). Dankzij haar krachtig elektromagnetisch veld zal HydroSafe de kalksteen destructureren (ionisatie van het CaCO3 kalkmolecule) en terug omzetten in haar vloeibare vorm.

HydroSafe functioneert:

Plaatsing
HydroSafe plaatst men bij voorkeur na de filter. Om oververhitting van het apparaat te voorkomen sluit men HydroSafe in serie aan met de pomp zodat deze ook automatisch uitgeschakeld is. Beugels vast aanspannen om een optimaal contact tussen de leidingen en de spoelen te bekomen.

Garanties
3 jaar op het toestel. levenslange garantie op resultaat!

Technische kenmerken:

 

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 5/06/2018

Terug naar hoofdpagina