logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Fosfaatdosering (als PO4)

Fosfaten worden ook toegevoegd aan wasmiddelen om de kalk in oplossing te houden.

fosfaatdosering 1fosfaatdosering2fosfaatdosering3

Fosfaatdosering heeft drie belangrijke toepassingen:

Beschermen van galvanisé leidingen tegen agressief regenwater

Regenwater is zeer zacht en dus zeer agressief. Daarnaast is het ook licht zuur ( zure regen). De polyfosfaat dosering  brengt op de binnenkant van de leidingen een laag aan die bescherming biedt tegen roest. Ondanks de toevoeging van fosfaten blijven de smaak en de voedingskwaliteit van het water onveranderd en neutraal. Dit doseertoestel is heel gemakkelijk te gebruiken, te plaatsen en te onderhouden. 

Voorkomen van kalkneerslag

Door het doseren van een vloeibare polyfosfaatoplossing in de leidingen of het laten lopen van het water over polyfosfaatkristallen kunnen enorme hoeveelheden kalk in oplossing gehouden worden. 

200 ppm CaCO3 kunnen in oplossing worden gehouden door 1 ppm polyfosfaat ( als PO4).

(U smijt er fosfaat in en de kalk slaat niet meer neer!)

De actieve lading in onze anti-kalk apparaten
De actieve lading is een voedingsgraad polymetafosfaat dat zeer langzaam oplost in koud water zonder het gehalte aan calcium en magnesium te veranderen. Het behandelde water heeft smaak noch geur en tast de smaak van voedingswaren niet aan.

Voordelen van deze behandeling
Vermijdt vorming van harde en klevende kalkaanslag
Kalkaanslag is een afzetting van minerale stoffen die gevormd worden bij het verwarmen van kalkhoudend water, water dat veel bicarbonaten bevat. Deze afzetting vormt een zeer harde laag die uiteindelijk serpentins, buizen, reservoirs, verstopt. De kalk zet zich vast op de verwarmingselementen, vermindert de warmtegeleiding en verhoogt zo het energieverbruik. Kalk veroorzaakt ook een slechte werking van ondermeer kleppen, kranen en meetinstrumenten. Dit leidt tot hoge onderhouds- en herstellingskosten. Onze apparaten voorkomen deze aanslag door de agglomeratie van de in het water aanwezige calciumcarbonaatkristalkiemen te verhinderen. Het water behandeld met ons systeem kan verwarmd worden tot 85°C zonder kalkaanslag te vormen. Boven 85°C en dit tot een temperatuur lager dan 100°C vormt zich een lichte niet klevende aanslag die gemakkelijk kan verwijderd worden.

Voorkomt corrosie
In regio's waar het water zacht is zijn apparaten en buizen in ijzer of gegalvaniseerd staal vaak onderhevig aan corrosie, die soms zeer erge vormen kan aannemen. Dit kan perforatie of verstopping veroorzaken door ophoping van roest en zodoende het linnengoed bevlekken. Onze apparaten voorkomen verdere corrosie, veroorzaakt door natuurlijk of zacht water bekomen door permutatie en vormen een dunne beschermende conversielaag op het staaloppervlak dat het verder roesten van het metaal verhindert.

Schakelt de problemen uit veroorzaakt door ijzerhoudend water
Sommige waterputten bevatten ijzer in oplossing dat oxideert en zich afzet als het water in contact komt met lucht. Het water wordt troebel en is rood-bruinachtig gekleurd. Zulk water zet een ijzerhoudend slib af in de installaties en vormt bruine sporen in gootstenen, wastafels enz. Water behandeld met onze apparaten houdt het ijzer in opgeloste staat en voorkomt aanslag. Dit moet echter wel gebeuren voordat het water in contact komt met lucht. Het is tevens noodzakelijk het juiste ijzergehalte van het water te kennen. Gelieve ons hiervoor te contacteren daar elk geval afzonderlijk moet onderzocht worden.

Is het door deze apparaten behandelde water drinkbaar?
De werking van deze apparaten bestaat uit het toevoegen van enkele delen per miljoen (mg/l) complexe fosfaten aan het water. Meerdere wetenschappelijke studies hebben de niet-toxiciteit van deze complexe fosfaten vastgesteld en worden nu veel gebruikt in de industriële voedingssector. Bijvoorbeeld: sommige voedingspreparaten mogen tot 3% (30g/kg) fosfaten bevatten. Deze complexe fosfaten worden in het lichaam snel gehydroliseerd tot orthofosfaten. Orthofosfaten zijn een essentieel bestanddeel in de voeding van de mens. De hoeveelheid orthofosfaat die voorkomt in het water behandeld met onze toestellen is echter miniem in vergelijking tot de hoeveelheid afkomstig uit andere voedselbronnen.

Zijn onze toestellen geschikt voor elke installatie?
Installaties voorzien van stalen, koperen of plastic buizen kunnen met onze apparaten uitgerust worden.

Moeten de patronen na 6 maanden vervangen worden zelfs als deze niet volledig leeg zijn?
Het is absoluut noodzakelijk de patronen te vervangen na zes maanden om met zekerheid de optimale efficiëntie van het toestel te behouden. Na een gebruik van 6 maanden ondergaan de kristallen in de patronen, onder invloed van de ontbinding, een zekere transformatie. Dit veroorzaakt een vermindering van hun oplosbaarheid met het risico dat de dosis in het behandelde water onvoldoende is en dientengevolge de vorming van aanslag in de warmwater toestellen niet volledig meer kan voorkomen worden.

Zijn deze apparaten nuttig als kalkwerende bescherming voor een centrale verwarming zonder warmwaterverdeling?
Een circuit van een centrale verwarming zonder warmwaterverdeling vergt geen plaatsing van een anti-kalk apparaat gezien de centrale verwarming in dit geval werkt op een gesloten circuit. De verkalking van de installatie is niet te vrezen omdat meestal hetzelfde water in de installatie circuleert.

Voorkomen onze toestellen kalkafzetting in waterketels?
In een ketel wordt het water meestal gekookt op 100°C. Dit is een temperatuur waarop onze toestellen geen volledige stabiliteit meer uitoefenen op de hardheid die een klevende aanslag veroorzaakt. Hoe dan ook, volgens onze ervaring is de kalkaanslag bij het gebruik van water behandeld door onze apparaten duidelijk minder dan bij het gebruik van niet behandeld water. Veel gebruikers hebben ons ook gemeld dat de kalkaanslag in ketels, ontstaan door met onze apparaten behandeld water, zich aanzienlijk minder vastzet en dus gemakkelijker te verwijderen is. Onze apparaten zijn absoluut doeltreffend als bescherming van installaties voor de verdeling van warm water en in het bijzonder van installaties die warm water produceren wanneer de temperatuur van het water de 85°C niet overschrijdt.

Drie systemen

Kristallen

fosfaatdosering4fosfaatdosering 4fosfaatdosering6

Dit polyfosfaat doseertoestel bevat een vuilfilter (25 µm) en een bokaal met polyfosfaatkristallen - houdt vuildeeltjes tegen en vermijdt kalkafzetting in de leidingen - werking bij zeer hard water (> 40°F). De temperatuur is beperkt tot  <80°C.

micronet 75Micromet type 75. Antikalksteenapparaat. Bescherming tegen kalksteen en energiebesparend. Dit apparaat is uiterst efficiënt tegen kalk, roestwater en corrosie. Het deksel is makkelijk los te schroeven.

 

De polyfosfaat dosering bestrijdt met succes kalkaanslag in leidingen, geisers en boilers en houdt de kalk opgelost in het water. De doseur brengt op de binnenkant van de leidingen eveneens een laag aan die bescherming biedt tegen roest en kalkaanslag tot een temperatuur van 80° C. Ondanks de toevoeging van fosfaten blijven de smaak en de voedingskwaliteit van het water onveranderd en neutraal. De ontkalker is heel gemakkelijk te gebruiken, te plaatsen en te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in geplastificeerd staal.

fosfaatkristallen

 

Poederdosering

Dit poederdoseertoestel is bestemd voor de bescherming van een sanitaire installatie tegen kalkneerslag. Robuuste uitvoering, eenvoudig en zuinig verbruik en een gemakkelijke montage. Constante en preciese dosering door het afgeleide doorstroomprocédé. Zowel horizontale als verticale plaatsing tussen de leidingen is mogelijk. 

Vloeibaar polyfosfaat

Dit toestel bestrijdt met succes kalkaanslag in leidingen, geisers en boilers en doet de kalk oplossen in het water. De ontkalker brengt op de binnenkant van de leidingen eveneens een laag aan die bescherming biedt tegen roest en kalkaanslag tot een temperatuur van 80° C. De smaak en de voedingskwaliteit van het water blijven onveranderd en neutraal. Dit doseertoestel is heel gemakkelijk te gebruiken, te plaatsen en te onderhouden. 

 

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


 

logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 9/2/2018

Terug naar hoofdpagina