logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Berekenen sproeiergrootte en pompdruk

Als je wilt leren, geef dan les. Marcus Tullius Cicero Romeins staatsman en schrijver (106 v.C. - 43 v.C.). 

De brander mag nooit meer vermogen produceren dan de ketel kan afnemen. De pompdruk en de sproeiergrootte bepalen samen het geproduceerd vermogen van de brander.

De sproeiergrootte is uitgedrukt in USG/h. 

1 USG/h = 3,78 l/h onder een verstuivingsdruk van 100 Psi (Pound-force per square inch) = 6,89 bar (7 bar)

De dichtheid van stookolie of mazout = 0,845 kg/l

Voorbeeld 1:

Omrekening van de oude typering naar de nieuwe normering volgens EN299:

Gegeven :

Gevraagd:

Oplossing:

a) omrekening naar liters per uur bij 7 bar (volumetrisch debiet bij 7 bar):

0,5 USG/h = 0,5 x 3,78 = 1,89 l/h

(1 USG/h = 3,78 l/h)

b) omrekening naar kilogram per uur (massadebiet bij 7 bar):

1,89 l/h = 1,89 l/h x 0,845 kg/l = 1,597 kg/h

(De dichtheid van mazout = 0,845 kg/l)

c) omrekening massadebiet bij een druk van 10 bar: (EN299)

De formule is : Q2 = Q1 x (P2/P1)^(1/2) = 1,597 x (10/7)^(1/2) = 1,9 kg/h bij 10 bar

d) omrekening naar operationeel vermogen

1,9 kg/h x 11 KWh/kg = 20,9 KW

(1 kg stookolie = 11 KWh/kg)

e) rekening houdend met het ketelrendement

Rendement wordt meestal op 91% genomen (Cedicol cursus Deel 7 pa. 170)

Q = 20,9 x 0,91 = 19,01 kW

Voorbeeld 2:

Bepaling van de sproeiergroootte:

Gegeven :

Gevraagd:

Oplossing:sproeiergrootte

a) rekening houdend met het ketelrendement

Rendement wordt meestal op 91% genomen (Cedicol cursus Deel 7 pa. 170)

Q = 32 / 0,91 = 35 kW

b) omrekening naar kilogram per uur (massadebiet bij 12 bar):

35 kW / 11 kg/kWh = 3,18 kg/h

(1 kg mazout = 11 kWh)

c) omrekening naar liters per uur bij 12 bar (volumetrisch debiet bij 12 bar):

(De dichtheid van mazout = 0,845 kg/l)

3,18 kg/h /0,845 = 3,76 l/h

d) omrekening naar gallons per uur bij 12 bar (volumetrisch debiet bij 12 bar):

3,76 l/h /3,78 = 0,99 gallons/h

(1 USG/h = 3,78 l/h)

e) omrekening massadebiet bij een druk van 7 bar:

De formule is : Q2 = Q1 x (P2/P1)^(1/2) = 0,99 x (7/12)^(1/2) = 0,75 gallons/h bij 7 bar (100 psi)

f) rekening houdend met de voorverwarming:

voorverwarming = +10% grotere sproeier ( de olie zet uit bij 70°C : de densiteit is lager, dus moeten er meer liters door)

0,75 x 1,1 = 0,83

g) controle in tabel :controle in tabel

Tabel = 0,85

 

Voor omrekening : zie wikipedia

Onderhoud mazoutbranders en gasbranders Reinigen en afstellen stookoliebranders ;  Reinigen en afstellen aardgasbranders GI (G1 en G2) Reinigen en afstellen aardgasbranders GII (G3) ; Propaangasketels ; Afstellen en reinigen tweetrapsbranders ; Depannage mazoutbranders

 

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 29/12/2017

Terug naar hoofdpagina