logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen €uro- en energiebesparende zwembaden.mooie madam zwembad

Verticale warmtepomp voor zwembaden voor minder koude lucht.

heat perfector 2warmtepomp voor zwembaddeceuninck 5

5 manieren om uw zwembad goedkoper te verwarmen

1)Zonnecollectoren. Niet voldoende voor een gans zwemseizoen, als de zon niet schijnt of als het bewolkt is. Indien er voldoende zon aanwezig is en uw budget laat het toe dan zijn zonnecollectoren en back up met lucht/zwembadwater warmtepomp de beste en meest economische oplossing

2)Warmtepomp : De warmtepomp geeft het beste rendement met de warme daglucht. Dus overdag. s’ Nachts is het niet zinvol om de warmtepomp te laten draaien. De nachtlucht is kouder. Dus best filteren, rondpompen en opwarmen overdag. COP is zeer belangrijk want geeft informatie over het rendement, de versterkingsfactor (prestatievermogen).

3)Controleer de verdamping. 75% van het warmteverlies komt door de verdamping.

         Afdekzeil met bubbels: geen supplementaire veiligheid

         Afdekrolluik: veiligheid

         Vloeibare deken

4)Wind: wind creŽert op de wateroppervlakte rimpels. Deze verdubbelen de zwembadoppervlakte. Warmteverlies is functie van: watertemperatuur, luchttemperatuur, vochtigheid en zwembadoppervlakte.

5)Zwembadtemperatuur: Elke graad temperatuurstijging komt overeen met 15 ŗ 18% meer verbruik.

 

Geen koude lucht op de zwemmers
verticale warmtepompverticale warmtepomp
Een van de meest onaangename zaken is de koude lucht die een warmtepomp afgeeft.
Verticale warmtepompen worden vooral aanbevolen voor situaties waar de machine moet geïnstalleerd worden naast muren of een ander obstakel dat de uitstoot van de koude lucht kan belemmeren

Verticale warmtepompen worden ook aanbevolen indien de afgekoelde uitgeblazen lucht onaangenaam zou zijn voor de zwemmers in de onmiddelijke omgeving.

Fairland uit China: verticale warmtepompen voor zwembaden

Fairland Verticaal 1Fairland Verticaal 2Fairland verticaal 3

 

Nirvana uit het koude Canada: verticale warmtepompen voor zwembadenNirvana 1

Nirvana 2Nirvana 3

 

BETTER ENERGY EFFICIENCY
Nirvana heat pumps ranks at the top of the AHRI ranking, thereby earning the world leader in terms of low temperature efficiency for pool heat pump. The Independent organisation confirms the coefficient of performance (COP) in Nirvana clearly surpasses all other competing products.
The coefficient of performance (COP – ratio of the amount of heat produce and the energy consumed) of our products amounted to a yield of 640% at high temperature and 460% at low temperature. For every kilowatt used, Nirvana pool heater produces up to 6.4 kilowatts high temperature and 4.6 kilowatts in low temperature. This extra energy output is achieved through a process based on thermodynamics; it extirpates heat from ambient air allowing heating your pool in a CLEAN and EFFICIENT way.
Energy Efficiency at low temperature is the most relevant one to consider, a heat pump usually operates when the temperatures are low. AHRI ranked Nirvana first in this category, which conforms that Nirvana has the lowest operating costs in the industry.

Low noise.
The noise level of the our heat pumps are a constant concern for Nirvana, several innovations are already included in our design to reduce the noise level. The compressor’s acoustic cover, the design of the fan blades and the fiberglass cabinet substantially limits the noise nuisance. That being said, the Nirvana heat pumps maintain a sound level that varies from 53 to 57 decibels.

Functional and Aesthetic design.
In addition of its role of noise reduction, the fibreglass casing of the Nirvana heat pump offers several advantages. Specially designed for an easy maintenance, it was also conceived to allow a quick and simple installation. The casing won’t fade, is corrosion resistant and is of unparalleled robustness. It is so well built that we provide a 15 years warranty on it.
Nirvana 4

verticale warmtepomp aansluitschema

Warmtepomp pompt >80% gratis warmte uit de lucht in uw zwembad

Warmtepompen voor zwembaden zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om het zwembad te verwarmen. De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een medium heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de lucht. De warmtepompinstallatie verbruikt dus viermaal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze idealiter toegepast voor zwembaden.

Lucht / water warmtepomp
Dit type warmtepomp wordt gebruikt in de zwembadtechniek. Bij dit type van warmtepomp wordt de warmte uit de omgevingslucht gehaald, om vervolgens op te pompen en aan het verwarmingssysteem toe te voegen. Erg hoge rendementen worden behaald tot buitentemperaturen van +7°C. Vooral toepassingen voor zwembadverwarming zijn voor de hand liggend voor deze toepassing. Openluchtbaden hoeven geen extra opwarming bij buitentemperaturen boven de 25°C, en indien de buitentemperaturen het vriespunt naderen wordt er meestal niet veel meer gezwommen. En juist binnen deze grenzen haalt de lucht/water warmtepomp haar hoogste rendementen. Zeker indien de warmte rechtstreeks aan het zwemwater kan afgegeven worden mits een roestvrijstalen warmtewisselaar en geen extra overgangsmedium meer dient gebruikt te worden ( CV water). Ook dient het water meestal slechts tot 30° à 31°C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoge COP waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Indien bovendien deze opwarming ‘s nachts kan geschieden, kan bijkomend geprofiteerd worden van een lage kostprijs van het nachttarief. Natuurlijk is het beter voor het milieu om het zwembad uitsluitend op natuurlijke wijze te verwarmen, of door gebruik van zonnepanelen. Maar indien toch bijkomende verwarming noodzakelijk wordt om de actieve zwemperiode te verlengen, is deze warmtepomp wel de milieuvriendelijkste manier.  

De goedkoopste zwembadverwarming?
Neen, na de zonnecollectoren. Deze vragen een even grote investering, maar de energieopbrengst is gratis. Opgelet echter met zonnecollectoren: Geen zon, geen warmte! Warmtepompen nemen één deel energie op van het elektriciteitsnet om er vijf af te geven aan het zwembadwater. Die vijf zijn afkomstig uit de lucht en de warmte van de lucht is voorlopig nog gratis. Omdat de lucht meestal tussen de 15 en 25°C is in de zomer tijdens de werking van de warmtepomp en het uitwisselingsproces langzaam verloopt, werkt een warmtepomp zeer zuinig.

Hieronder ziet u een berekening om het prijsverschil aan energiekosten te kunnen vergelijken tussen een warmtepomp, een elektrische verwarming en een CV verwarming. Wij gaan uit van:

Zonnecollector:
De dimensionering van een zonnecollector: U moet de oppervlakte van uw zwembad verdubbelen. Vacuumbuiscollector is ideaal. Nooit teveel warmte!

Zwembadwarmtepomp:
Een zwembadwarmtepomp heeft een COP van 5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het elektriciteitsnet haalt. Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 500%. Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/5 = 200 MJ aan elektriciteit nodig, ofwel 200/3,6 = 55,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen aan dagtarief 55,5 * € 0,23 = € 12,76. De kosten hiervoor bedragen aan nachttarief 55,5 * € 0,14 = € 7,77.

Gas:
Gas met hoogrendementsketel: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel. Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m³ aardgas. De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.

Elektrisch:
Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Om hetzelfde resultaat met een elektrische verwarming te bereiken is € 5*12,76 = € 63,8 elektriciteit aan dagtarief en € 5* 7,77 = € 38,85 elektriciteit aan nachttarief benodigd. Bij een gasgestookte elektriciteitscentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7 aardgas nodig, tegenover 35,5 m³ bij de hoogrendementsketel.

Een horizontale of verticale ventilator?
De ventilator van een goede warmtepomp zorgt dat verse lucht op de verdamper slaat en dat de koude gebruikte lucht efficiënt horizontaal of verticaal wordt verwijderd. De keuze tussen een horizontale of een verticale ventilator wordt bepaald door de plaats van de warmtepomp. Heb je een vrije ruimte van 5 meter, dan kan een warmtepomp met horizontale ventilator. Denk niet enkel aan de beplanting, maar ook aan het feit of je in zwempak de kille luchtstroom moet passeren. Een verticale ventilator kent dat probleem niet, maar vraagt meer onderhoud, omdat de ventilatoropening meer vuil opneemt.

COP?
Coëfficient Of Performance. Het rendement van de warmtepomp. Het afgegeven vermogen bv. 11 kW gedeeld door het opgenomen vermogen bv. 2,2 kW..
1 kW elektriciteit van het lichtnet levert u 16 kW warmte in uw zwembad op. (15 kW gratis!)


Beïnvloedingsfactoren?
De volgende factoren beïnvloeden de conforttemperatuur en de kostprijs van de opwarming:

Titanium warmtewisselaar

Geschikt voor elk type zwembadwater. Zout, chloor of broom. Geschikt voor zoutelektrolyse.

warmtewisselaar

Afdekken !!!!

Dimensionering
http://www.fairland.com.cn/sizing_calculation.html
warmtepomp zonder afdekkingwarmtepomp met afdekking

Energiekostprijs gebruik zwembad

  1. Opwarmen

Q = m *Cv*ΔT
cv water = 4186 J/kg K
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soortelijke_warmte
m = 50 m³ = 50.000 kg
Cv water = 4186 J/kgK
ΔT = 20°C
Q = 50000 *4186 *20 = 4186 Mj = 4186000000 J
= 1162,77 kWh
met warmtepomp : € = 1162 kWh *0,25€/kWh *1/5 COP = 58,1 €/50 m³ per 20°C (COP 5 = warmtepomp)
met klassieke verwarming : € = 1162 kWh *0,05 €/kWh = 58,1 €/50 m³ per 20°C
http://www.golantec.be/kostprijs%20diverse%20vormen%20van%20energie.htm

Dus : met warmtepomp COP = 5                                              :                       €58,1 /50 m³

Real life (gemeten met kWh meters)
Opstart zwembad 48 m³
23/03/2017 10°C     >11/04/2017 : 29°C
406,07 kWh (Warmtepomp) + 54 kWh (pomp) = 460,07 kWh *0,25 €/kWh = 115,-€

  1. Op temperatuur houden met warmtepomp

Verdampen= 80% van uw energieverbruik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdampingswarmte
De verdampingswarmte van water bedraagt 2249 kJ/kg bij standaardomstandigheden. Vergeleken met het verwarmen van water kost het verdampen 500 maal meer energie als om het 1K te verwarmen (soortelijke warmte is 4,19 kJ/kg.K), dus vijfmaal zoveel om het van 0°C tot 100°C te verwarmen!
m = 28 m³/jaar = 28000 kg/jaar
Q = 28000kg *2249kJ/kg = 62972000kJ = 17492kWh
Met warmtepomp : 17492 kWh x 0,25 €/kWh/COP 5 = 874 €/jaar om 28 m³ te verdampen (COP 5 = warmtepomp)

Zonder warmtepomp : 17492 kWh x 0,05 €/kWh = 874  €/jaar om 28 m³ te verdampen

Dus : Verdampen                                                             874 €/jaar om 28 m³ te verdampen
  1. Filteren en rondpompen

Verbruik gemeten met gedecentraliseerde kWh meter (15/7/2016 tot 10/11/2016)
24 h/dag filteren aan 350/1100 tr/min : variabel toerental filterpomp VSP
2016:  Filterpomp :                                        406 kWh/jaar         x 0,25 €/kWh = €101,5
2016 : 2 Warmtepomp(en) :                      2803 kWh/jaar         x0,25 €/kWh = €700,75
Verbruik gemeten met gedecentraliseerde kWh meter (29/03/2017 tot 10/04/2018)
2017:  Filterpomp :                                        744 kWh/jaar         x 0,25 €/kWh = €186,-
2017 : 2 Warmtepomp(en) 2x7 kW          4164 kWh/jaar         x0,25 €/kWh = €1041,-
http://www.golantec.be/kostprijs%20diverse%20vormen%20van%20energie.htm

Dus : Elektriciteitsverbruik voor rondpompen aan 0,25 €/kWh =                             186,- €

Zie ook:

Zwembaden

 

champagnemooie madam zwembad


diverse logoslogo 1

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files, parkeerboetes, milieuboetes"

"Na een stresserende werkdag, kunnen thuiskomen en een hydromassage. Deze burn-out therapie werkt.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 23/06/2019

Terug naar hoofdpagina