logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>33 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf.

 

Regenwater

Wetgeving:

Sinds 1999 is men bij het bouwen of verbouwen van een woning in Vlaanderen verplicht om een regenwaterput te plaatsen. In het Vlaams Gewest is de installatie van een regenwatertank verplicht bij nieuwbouw of renovatie, tenzij de gevel van het huis smaller dan 6 meter is of de grond kleiner dan 3 are. Het volledige dak moet in die put afwateren en er moet een pompinstallatie bij zijn om het water nuttig te gebruiken. Deze regels gelden ook voor verbouwers die minder dan 60% van de buitenmuren laten staan én voor iedereen die zijn dak met minstens de helft uitbreidt. Gebouwen met rieten daken en groendaken zijn vrijgesteld van deze regels.  Er zijn nog enkele andere uitzonderingen voorzien, maar het is steeds aangewezen om, indien dat mogelijk is , een hemelwaterput te voorzien bij de woning.

Voordelen:

Regenwater gebruiken levert een aantal voordelen op.

De installatie van een regenwatertank, een pomp en de toebehoren kosten natuurlijk wel geld. Maar omdat regenwater gratis is kan u de regenwaterinstallatie in 12 jaar terugverdienen. De toepassingen waarvoor regenwater gebruikt kan worden zijn beperkt. Toch kunnen een aantal grote waterverslinders overschakelen op regenwater:

Waarvoor zeker geen regenwater gebruiken?

U moet er zich wel van bewust zijn dat de kwaliteit van het regenwater in uw put niet wordt gecontroleerd zoals dat het geval is voor drinkwater en dat deze ook sterk kan schommelen met de seizoenen. Regenwater is geen drinkwater: het bevat diverse verontreinigende elementen en mag zonder bijkomende filtering niet gebruikt worden voor het bereiden van voedsel, het wassen van groenten, de persoonlijke hygiëne (douche, bad, tandenpoetsen) en voor de vaatwasmachine.

Plaatsing

Voor de plaatsing van een regenwaterinstallatie in een bestaande woning voorzien vele gemeenten een subsidie. Om de kwaliteit van het drinkwater te bewaren, is een volledige scheiding van het drinkwaternet en het regenwatercircuit onontbeerlijk. Met het oog op de volksgezondheid stelt uw drinkwatermaatschappij in de eerste plaats het gebruik van hun drinkwater voorop. Dit drinkwater beantwoordt aan alle vereiste criteria en wordt regelmatig gecontroleerd. Het water uit uw regenwaterleiding daarentegen is niet geschikt voor consumptie of persoonlijke hygiëne omdat de microbiologische kwaliteit niet kan worden gegarandeerd.

Toch kunt u door regenwater te gebruiken flink besparen op uw drinkwaterverbruik en op die manier meewerken aan een duurzaam waterverbruik.

Als u kiest voor een regenwaterinstallatie, dient u de drinkwaterleiding en de hemelwaterleiding volledig gescheiden te houden.  Er mag geen rechtstreekse verbinding bestaan tussen de drinkwaterleiding en de regenwaterleiding, dit om mogelijke besmetting van het leidingwater te voorkomen.  Door de beide watercircuits gescheiden te houden en duidelijke waarschuwingen aan te brengen bij aftappunten voor regenwater kunt u ongelukken vermijden.

Minimale dakoppervlakte?

Om uw investering in een regenwaterinstallatie terug te verdienen, hebt u minimaal een dakoppervlak nodig van 50 m² (type zadeldak); anders zult u te weinig water kunnen opvangen voor de voorziene toepassingen.  U kan 800 l/m²/jaar opvangen. Als u een dakoppervlak van 15 x 10 = 150 m² hebt dan zult u maximaal 120 m³ regenwater per jaar kunnen opvangen.  Gemiddeld kunt u rekenen dat 1 persoon 45 m³ water per jaar verbruikt. Mijn persoonlijk verbruik is 196 m³/jaar (4 volwassenen). 

Berekening van de grootte van uw regenwatertank:

http://www.livios.be/nl/_build/_actz/_calc_/waterput.asp?location=self

Pay back of ROI:

Dagelijks verbruik gezin van 4 personen

 

 

Dagelijks verbruik
Totaal jaarlijks verbruik gezin

 

110 liter/pers
160.600 liter/gezin/jaar

Verdeling verbuik

 

 

Verbruik toilet (klassiek 9-12l bak)

27,3%

43.800 l

Verbruik bad en douche

40%

64.240 l

Verbruik was

15,5%

24.820 l

Verbruik diversen (schoonmaak, tuin, auto)

7,3%

11.680 l

Verbruik afwas

7,3 %

11.680

Verbruik drinken, koken

2,7 %

4.380 l

Totaal verbruik

 

160.600 l

Besparing door hemelwatergebruik

 

 

Leidingwaterbesparing door gebruik hemelwater

50%

80.300 l

Kostprijsbesparing drinkwaterfactuur:

  1. Productie drinkwater +sanering

ca. 3,5 €/m³

280 €/jaar

Kost installatie met subsidie

 

2839 €

Jaarlijkse onderhouds- en elektriciteitskosten

 

50 €/jaar

Terugverdientijd

 

+ 12 jaar

Zuiveren

Zuiveren op de inloop:

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter en drijvende aanzuig.

Zuiveren op de uitloop: vier kwaliteiten regenwaterfilter

Regenwater was oorspronkelijk van goede kwaliteit? Maar deze kwaliteit verslechtert door contact met stoffen die zich in de lucht of op de daken bevinden, door zure regen, overvliegende vliegtuigen, vogelstront die in het regenwater valt tijdens de afvoer ervan, en door materie in de regenwatertank. Het regenwater is dus niet meer drinkbaar. Wij kunnen door filtratie 4 kwaliteiten water leveren:

Kwaliteit 1 : Gebruiken voor tuin

Geen enkele filtering noodzakelijk. Enkel drijvende aanzuig is voldoende.

Kwaliteit 2 : Gebruiken als technisch water voor WC spoeling, auto's wassen  en wasmachine (57% autonomie)

Je kan regenwater, na een eenvoudige drijvende aanzuigfilter en filter in de pers met tegenstroomspoeling (50 micron of 300 micron), voor heel wat toepassingen gebruiken (WC spoeling, de auto wassen, het huis schoonmaken,...). 

Kwaliteit 3 : Gebruiken voor bad, douche, wasmachine en vaatwasmachine (97% autonomie)

Je kan regenwater, na een bijkomende filtratie met een drievoudige filter verder zuiveren. Deze filter bestaat uit een vuilfilter met tegenstroomreiniging, voorfilter en actief koolfilter voor de verwijdering van geur- en smaakdeeltjes.

Kwaliteit 4 : Drinkbaar water (100% autonomie)

Je kan dit gefilterd water verder zuiveren tot steriel water dat beter is dan drinkwaterkwaliteit met een keramische filter. Deze heeft een standtijd van 4000l (gaat 1 jaar of 4000 l mee). 

Al deze filters hebben een regelmatig onderhoud nodig. Zij moeten niet-lichtdoorlatend uitgevoerd worden (algengroei) en er moeten afsluitkranen voor en na de filters,  ontluchting en aflaat voorzien worden om deze op een praktische en eenvoudige wijze te kunnen uitbouwen. 

Zuur regenwater

Bescherming van uw oude leidingen. Wij raden aan om bij oude leidingen in galvanisé een polyfosfaatdosering te voorzien om het aantasten en corroderen van de galvanisé leidingen door het zure regenwater te voorkomen.

Drinkbaar regenwater?

Na R.O. of ultrafiltratie of keramische filter kan regenwater  eventueel gedronken worden. Het regenwater moet dan verrijkt worden met natriumbicarbonaat. Het drinken van regenwater wordt afgeraden door alle instanties.

Bitumen plat dak

Een bitumen dakbedekking zal, afhankelijk van de soort 20 tot 30 jaar meegaan, mits regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Kunststof en rubber dakbedekkingen hebben een veel langere levensduur en vragen nauwelijks onderhoud. Bij 80 °C begint bitumen te verweken en het smelt bij 120 °C. In de zomer kan de temperatuur door de zon gemakkelijk oplopen tot 110 °C. Bij -15 °C vorst is bitumen hard als glas. Het versplintert dan gemakkelijk als er op gelopen wordt. Het najaar is dan ook de beste periode om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Door inwerking van zonlicht verouderen de bitumen. De levensduur van de dakbedekking wordt dan ook in grote mate bepaald door een goede afscherming voor het zonlicht.

Twijfelachtige regenwaterkwaliteit?
Speciale aandacht is nodig bij pas gelegd bitumen op daken in combinatie met zinken dakgoten. Vaak geeft pas gelegd bitumen vluchtige organische bestanddelen af (o.a. fenolen), waardoor het regenwater een lichtbruine kleur krijgt. Wanneer fenolen oplossen in een kleine hoeveelheid water, werkt deze vloeistof agressief in op zink. Dit betekent dat regenwater afstromende van bitumenhoudende daken en voorzien van een zinken dakgoot best de eerste maanden na de aanleg van de bitumineuze dakbedekking niet hergebruikt wordt in het huishouden, tenzij uitsluitend voor toiletspoeling.

In het verleden werden wel eens teerhoudende producten toegepast waarbij PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) konden vrijkomen tijdens de gebruiksfase. De dakmembranen die momenteel geproduceerd worden zijn echter hoogwaardige bitumineuze bouwmaterialen die niet meer vergeleken kunnen worden met de vroegere teerhoudende producten.

De analyses van kleur, TOC, totaal stikstof en totaal fosfor op regenwaterstalen geven aan dat tijdens de eerste periode na constructie er verhoogde meetwaarden zijn. Dit is het geval voor bitumen en veel minder voor andere dakmaterialen (EPDM en BLS). Uit voorzorg kan men aanbevelen om het regenwater pas na één maand aan te sluiten op het hemelwaterhergebruiksysteem. Op basis van de resultaten kan men besluiten dat er geen essentieel verschil is in waterkwaliteit afkomstig van bitumen ten opzichte van EPDM. Het water is in alle gevallen geschikt voor hergebruik voor toiletspoeling, reiniging en besproeien van tuinen. De aanbeveling is om bij alle dakmaterialen uit voorzorg het regenwater gedurende de eerste regenbuien af te koppelen van het regenwateropvangsysteem.

Sommige bitumen zijn OK voor regenwater, andere niet.??????

Rieten dak en groendak

Regenwater is onbruikbaar

Rieten daken hebben immers meestal een zeer steile helling. Ze houden maar weinig regenwater vast, het grootste gedeelte stroomt er gewoon af. Omdat rieten daken doorgaans geen dakgoot hebben komt het regenwater vrijwel onmiddellijk op de bodem terecht. Regenwater van een rieten dak bevat agressieve stoffen (zuren/basen) waartegen zink en gietijzer niet bestand is, waardoor de zinken afvoerpijpen gaan oxideren. Voor dit hemelwater adviseren wij kunststof afvoergoten.

In dit water dat van het rieten dak stroomt bevinden zich voedingsstoffen (afbraakstoffen van het riet). Het water is dus geen regenwater meer, maar verrijkt water met veel voedingsstoffen. Dit bevordert de bacteriëngroei in de regenwatertank. Het water begint zichzelf biologisch te zuiveren. Het afgepompt regenwater is levend, stinkend, geel water. Als u wilt ziek worden moet u dit water drinken.

rieten dak wetgeving regenwater

Premies

In Vlaanderen: de meeste gemeenten kennen een premie toe, niet alleen voor de regenwatertank maar ook voor de installatie van een infiltratiebassin. Het Gewest kent eveneens een premie toe, op voorwaarde dat de gemeente de zogenaamde "samenwerkingsovereenkomst"(*) ondertekend heeft, en als de regenwaterinstallatie conform de "code van goede praktijk is". In sommige gevallen kennen de Vlaamse provincies een derde premie toe. Het totale bedrag kan soms oplopen tot € 1000.

 

Zie ook:

Besluit:

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


© 2023 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242  Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 28/03/2023

Terug naar hoofdpagina