logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


verhuur tank 5000 literverhuur tank 3000 literhuurtank 400 Liter

Verhuur van mazouttank (niet ADR of ADR)

U hebt dringend nood aan een mazouttank voor tijdelijk gebruik?

GoLanTec energietechniek kan u helpen met de huur van een tank van 400 liter tot 10.000 liter. Alle mazouttanks voldoen aan de Vlarem II wetgeving.

Niet ADR

ADR?
U hebt een tijdelijke werf waar uw graafmachines, kranen of andere werfmachines dienen gevuld te worden met mazout? Of is de werf voorzien van een zware stroomgenerator met een te kleine voorraadtank voor mazout? Voor deze beide situaties kan u steeds een mazouttank huren, een werftank. Deze tanks zijn een zwaardere uitvoering van de gewone mazouttanks in metaal en kunnen tegen een stamp. Bovendien is er altijd een extra opvangbak boven op de mazouttank aanwezig om de mazout, pomp en andere te beveiligen tegen vandalisme en misbruik Deze mazouttanks zijn beschikbaar vanaf 400l tot 2100l.
Voor het transport ervan voldoen deze werftanks aan de ADR en Vlarem II normen.

ADR wetgeving
Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschrijdend vervoer dat plaats heeft tussen tenminste twee van deze landen.
Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europeese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europeese Unie.
Lees meer over deze wetgeving op www.gevaarlijke-stoffen.be

Vlarem II wetgeving
De bescherming van het leefmilieu, onder meer die van lucht tegen verontreiniging en aantasting, is in België een gewestelijke bevoegdheid. De wettelijke basis voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen in Vlaanderen wordt geleverd door Vlarem I en Vlarem II, beide uitvoeringsbesluiten van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de Milieuvergunning. Het Besluit van de Vlaamse Regering, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, Vlarem I, dateert van 6 februari 1991 en werd sindsdien een aantal keer aangepast. Vlarem II is het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Ook Vlarem II werd reeds verschillende malen aangepast. Bekijk of download de volledige teksten van zowel het milieuvergunningendecreet, Vlarem I als Vlarem II. Lees meer op www.lne.be »

Zie pagina ADR tanks

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 19/10/2017

Terug naar hoofdpagina