logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Tuberen schouw: EEN NIEUWE TOPTECHNOLOGIE!

Men kan een schoorsteen verbeteren door er een tubering in aan te brengen. Deze voering heeft tot doel de rookgassen in de schoorsteen minder te laten afkoelen. De sectie van de tubering moet worden gekozen in functie van de aan te sluiten ketel. De diameter van uitlaat van de ketel is maatgevend. Men mag nooit een tubering voorzien kleiner dan de uitlaat van de ketel.

De lucht tussen buis en wanden of de dubbelwandig uitgevoerde tubering vormt de isolatie, wat de afkoeling van de rookgassen zal tegenhouden en daardoor het massavolume (soortelijk gewicht) van de rookgassen zal laag houden. Dit zal de trek (verschil in massavolume (soortelijk gewicht) tussen hete rookgassen en de koude buitenlucht) in de schoorsteen vergoten (min 10 pa). Vermits de thermische inertie van de tubering veel kleiner is dan deze van de oorspronkelijke schoorsteen, zal de schoorsteen nu ook veel vlugger op temperatuur komen.

 Om de schouwtrek te verhogen moet men het verschil in gewicht tussen de twee kolommen vergroten. Er zijn twee oplossingen:

-       Schouw verhogen

-       Schouw isoleren

schouwbalans

Het tuberen van schoorstenen is onontbeerlijk voor slecht trekkende schoorstenen. Indien er een licht condensatieprobleem bestaat, kan dit in vele gevallen simpelweg verholpen worden door de plaatsing van een trekregelaar. Indien er een groot condensatieprobleem is, zal het intern tuberen van de schouw onontbeerlijk zijn. Voor zover er geen grote problemen met de bestaande buis zijn en voor zover de diameter ervan het tuberen toelaat.

Definitie van tuberen:
Bij een tubering brengt men in een bestaand kanaal een volledig onafhankelijke buis in, die volledig instaat voor de afvoer van en de dichtheid voor de verbrandingsgassen. Dit vanaf de aansluiting op de verbrander tot aan de uitstootopening van de schouw. Het doel van deze techniek is het verbeteren van de eigenschappen van een schouw. Het laat toe in een verouderde woning de ideale schoorsteen te plaatsen zonder de identiteit van de woning te schenden.

1. Mechanisch reinigen en laten drogen van de schouw. Op deze manier wordt de afzet van roet en teer verwijderd om corrosie van de buitenzijde van de flexibele buis te voorkomen.

Tuberen

2. Controle van de doorgang (proberen of de doorgang groot genoeg is), met een mal van 1 meter lang, vastgemaakt aan een spitsboog uit hout of metaal, dit alles naar beneden trekkend doormiddel van een koord.

Tuberen

3. De tubering in n stuk inbrengen.

Tuberen

4. De tubering vastmaken aan de binnenkant van de buis en dit zowel onder- als bovenaan.

De geleidingskettingen vastmaken zodat de flexibel in het midden van de buis blijft en er geen contact is tussen de oude en de ingebrachte buis.

Tuberen
Tuberen

5. Benedenaansluiting: plaatsen van een aansluit T-stuk op de ketel en een dop met afloop (deze zal eveneens dienst doen als reinigingsluik).

Tuberen

6. Bovenaansluiting: plaatsen van een afwerkingplaat met een dichte verhoging; de gaten van 5cm zorgen voor een ventilatie in de hoogte. Afwerken met een regenkap.

Tuberen
Tuberen

7. Plaatsen van een signalisatieplaatje onderaan de buis en op de schouwmantel om aan het bestaan van deze tubering te herinneren, en met vermelding van de brandstoffen waarvoor hij geschikt is.

Tuberen

Het realiseren van een goede verluchting van de ruimte tussen de buis en de tubering is moeilijk; de isolaties in bulk, type vermiculiet, zijn vatbaar voor samenpersing en zijn verboden.
Verluchten van de ruimte is een oplossing die meer zekerheid biedt en die de schouw toelaat uit te drogen.
De contactzones tussen de schouw en de nieuwe buis zijn met de grootste waakzaamheid te verbieden: dit zijn oppervlaktes die condensatie kunnen vertonen. Het constateren dat de tubering vanaf de buitenkant wordt aangetast, door het contact met het vochtige oude roet, is niet uitzonderlijk.

Men kan ook de optie nemen voor het plaatsen van een dubbelwandig externe schoorsteenkanaal. Dit heeft het grote voordeel dat het schoorsteenkanaal buiten de woning gelegen is. De schoorsteen wordt dus volledig geplaatst in functie van het gekozen toestel. De volledige leefoppervlakte wordt benut.

 

Voor het aanbrengen van een tubering moet de schoorsteen eerst degelijk worden geveegd, zeker als hij voordien door andere vervuilende brandstoffen gebruikt werd.

 Schoorsteentuberingen bestaan in volgende uitvoeringen:

          Enkelwandige vaste inox 316L buizen

          Dubbelwandige vaste inox 316L buizen

 

          Enkelwandige soepele inox 316L flexibels

          Dubbelwandige soepele inox 316L flexibels

 

          Dubbelwandige soepele inox 904L flexibels

 

          Kunststofbuizen in PE

          Kunststofflexibels in PE

 

          Aluminiumflexibels zijn enkel geschikt voor korte verbindingen van ventilatie en huishoudtoestellen

 

Tuberen met vaste inox 1.4571 (316Ti) buisinox enkelwandige buis

Indien een loodrechte schoorsteen. De oplossing voor verouderde en onveilige schoorstenen bestaat uit het tuberen van deze kanalen. Al naar gelang het aangesloten toestel, de warmtecapaciteit en de aangewende brandstof zal een keuze worden gemaakt: enkelwandig of dubbelwandig in verschillende soorten inox; AISI 316Ti tot zeer corrosiebestendig AISI 904 L.

Voor een gewone huiskamerkachel kunt u gemakkelijk een enkelwandige inox gebruiken, aangepast aan de uitgang van die kachel. Is deze schoorsteenpijp voordien echter gebruikt met een kolenkachel is het toch raadzaam deze te tuberen met een dubbelwandige buis om corrosie van de buitenkant van de flexibel te vermijden.

Voor houtkachels gebruikt men dubbelwandige buizen. Door zijn gladde binnenwand hechten zich veel minder onverbrande deeltjes aan de binnenkant (teervorming).

Tuberen met inox flexibelTuberen schouw inox flexibel

Niet alle schoorsteenkanalen zijn loodrecht. De oplossing voor verouderde en onveilige schoorstenen bestaat uit het tuberen van deze kanalen. Al naar gelang het aangesloten toestel, de warmtecapaciteit  en de aangewende brandstof zal een keuze worden gemaakt: enkelwandig of dubbelwandig in verschillende soorten inox; AISI 316L tot zeer corrosiebestendig AISI 904 L.

Voor een gewone huiskamerkachel kunt u gemakkelijk een enkelwandige inox flexibel gebruiken, aangepast aan de uitgang van die kachel. Is deze schoorsteenpijp voordien echter gebruikt met een kolenkachel is het toch raadzaam deze te tuberen met een dubbelwandige flexibel om corrosie van de buitenkant van de flexibel te vermijden. Voor houtkachels gebruikt men dubbelwandige flexibels. Door zijn gladde binnenwand hechten zich veel minder onverbrande deeltjes aan de binnenkant (teervorming).  U verkrijgt een optimale trek door zijn dubbel gesoleerde wand. Weinig aanlading = minder creosoot = bijna geen kans op schouwbrand.

 

Enkelwandig 316L

Werkstof : DIN 1.4436 –verhoogd molybdeengehalte

Dikte : 0,12 mm

Geschikt voor gas en mazout

Diameters : Ф80, Ф100, Ф110, Ф125, Ф130, Ф140, Ф150, Ф155, Ф180, Ф200, Ф230, Ф250, Ф300

 

Dubbelwandig 316L/316L

Werkstof : DIN 1.4436 –verhoogd molybdeengehalte

Dikte : 2x 0,12 mm supergladde binnenkant

Geschikt voor gas en mazout

Diameters : Ф80, Ф100, Ф110, Ф125, Ф130, Ф140, Ф150, Ф155, Ф180, Ф200, Ф230, Ф250, Ф300

 Dubbelwandig is beter dan enkelwandig. Betere isolatie

 

Dubbelwandig 904L/904L

Werkstof : DIN 1.4539 –hoog molybdeengehalte met hoge weerstand tegen zuren

Dikte : 2x 0,12 mm supergladde binnenkant

Geschikt voor stookolie, hout, kolen

Geschikt voor mazout < 120C

Geschikt voor gas

Diameters : Ф100, Ф125, Ф140, Ф155, Ф180, Ф200, Ф230, Ф250, Ф300

 De flexibel AISI 904 is geschikt voor alle brandstoffen. Ze is duurder dan de gewone AISI 316L;

Men gebruikt deze voor:

          Kolenkachels

          Hoog rendementsketels die een zeer lage schouwtemperatuur afgeven < 120C

          Industrieel gebruik.

 

Een flexibel uit 1 stuk is kwalitatief beter. De flexibel moet tot boven doorlopen. Onderbreek hem niet door bijvoorbeeld aan te sluiten aan een schouwpot

  tuber schouw PE flexibel

Tuberen met kunststof flexibel

Voor condenserende gas en mazouttoestellen

Maximum rookgastemperatuur: <120C

Voor renovatieprojecten met bestaande (gemetste) schouwen

Diameters : Ф80, Ф100

Uittreksel van de norm NBN B 61-002 ( 7.1.2.2.3)

• Aansluit- en afvoerkanalen in kunststof dienen steeds tegen brand beschermd te zijn door een brandwerend omhulsel.
• Het aanwerken van een aansluitkanaal op een kunststof afvoerkanaal dat zich in een koker met brandweerstand bevindt, mag als volgt worden uitgevoerd:

• bij een metalen aansluitkanaal: de overgang van metaal naar kunststof moet steeds binnen de kokerruimte worden verwezenlijkt.
• bij een kunststof aansluitkanaal: dit kanaal moet dan concentrisch omhuld worden door een metalen kanaal tot binnen de koker.

 Uittreksel van de norm NBN B 61-002 ( 7.2.1.3)

• De metalen aansluitkanalen voor condensatieklasse W moeten minimaal een wanddikte hebben van 1,5 mm voor aluminium (materiaalklasse L13150) en minimaal 0,6 mm voor inox 316Ti (materiaalklasse L50060), steeds met conische of O-ring dichting.


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 30/10/2018

Terug naar hoofdpagina