logo

Home Technische Info Contact

20 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


Aardgastoestel type B met TTB

TTB is de technische afkorting voor Thermische Terugslag Beveiliging.
ttb
Vele toestellen zijn uitgerust met een thermische terugslag beveiliging (T.t.b.). Doel van deze beveiliging is het voorkomen dat er rookgassen bij u in het vertrek komen. De werking van de T.t.b. is als volgt: Door een verstopte schoorsteen of het in werking zijn van een afzuigventilator, worden de hete rookgassen langs de T.t.b. gevoerd. Door verhoging van de temperatuur van de T.t.b. wordt de thermokoppelspanning verbroken en de haard dooft. Als dit regelmatig gebeurt, dan uw installateur waarschuwen.
Vele toestellen zijn met een thermische terugslagbeveiliging (TTB) uitgevoerd. Bij een ontoelaatbare terugstroming van de verbrandingsgassen via de trekonderbreker wordt de gastoevoer naar de brander afgesloten. Herhaalt het afsluiten van de gastoevoer zich telkens weer dan is dit een teken dat er geen goede afvoer van de verbrandingsgassen plaatsvindt. Hiervoor dan een erkend installateur waarschuwen.

Deze Thermische Terugslag Beveiliging is uitgevonden door de Fabrikant van Fasto geisers en is het eerst getoond op een internationale vakbeurs in Moskou in 1982.

Hoe werkt een TTB?
Een TTB beveiliging kan alleen maar worden toegepast op gastoestellen met een schouw als open toestel (B). Open toestellen zijn praktisch allemaal beveiligd met een thermokoppel. Alleen heel oude geisers zijn beveiligd met een bimetaal. Een TTB beveiliging is in het elektrische stroomcircuit van het thermokoppel in serie gemonteerd. Er wordt door het thermokoppel bij de warme las een spanning opgewekt van ongeveer 25 mV. De stroom die vloeit als gevolg van deze spanning is nodig om de gasklep open te houden voor de waakvlam en de hoofdbrander. Als dit stroompje wordt onderbroken sluit de gasklep helemaal door de veerdruk. Nu gaat dus niet alleen de hoofdbrander maar ook de waakvlam uit. Hoe wordt dit stroompje van het thermokoppel onderbroken? Men monteert een clixson of bimetaal precies in de trekonderbreker. Indien de schouw verstopt is stromen de hete rookgassen over deze voeler in de stookruimte. Na enige minuten branden van het gastoestel en terugvleoien van de rookgassen is deze voeler zo heet geworden dat deze schakelt. Dit komt omdat het bimetaalcontact door de warmte gaat verbuigen en het circuit onderbreekt. Het stroompje ontwikkeld door het thermokoppel valt nu weg en de gasklep sluit. Het gastoestel gaat helemaal uit.

Er zijn verschillende modellen voelers die op de trekonderbreker gemonteerd worden. De meest bekende zijn het bimetaal en de voeler gevuld met een was. Als deze wasvoeler warm wordt drukt de uitgezette was een contact open waardoor het circuit niet meer gesloten is en alles uitvalt. Na afkoeling moet deze met de hand gereset worden.
Hierdoor wordt dus voorkomen dat een toestel met een slechte afvoer kan blijven branden. Het toestel valt steeds opnieuw uit. Na het verhelpen van het probleem zal het toestel wel blijven branden. Sommigen "techniekers" overbruggen deze TTB en schakelen de veilige werking van deze beveiliging uit. Levensgevaarlijk en bij een ongeval van deze verandering/verwijdering is de "technieker" aansprakelijk.

Een TTB heeft ook een nadeel. Door de extra contacten van deze ingebouwde beveiliging ontstaat er in het stroomcircuit meer contactweerstand. Soms teveel door slechte en gecorrodeerde contacten en valt het toestel uit zonder dat er een probleem is. De beste oplossing is dan alle contacten te solderen zodat er geen weerstand kan ontstaan bij de contacten.

Wetgeving
Sinds 1995 moeten alle badverwarmers uitgerust zijn met een beveiliging die het toestel uitschakelt zodra er verbrandingsgassen terugstromen in het lokaal (TTB - thermische terugslag beveiliging).
De wetgeving geldt voor toestellen met een nominaal vermogen van < 70 kW. Industriële stookplaatsen >70 kW vallen daar niet onder maar moeten wel voldoen aan NBN 61-001.
De 3e uitgave van de norm NBN D51-003 van mei 1993 gepubliceerd op 11 juni 1993 en van kracht sinds 25/10/1993, bepaalt reeds dat een aantal toestellen welke moeten aangesloten worden op een schoorsteen (B1) , in een aantal gevallen moeten voorzien zijn van een inrichting voor de controle van de afvoer van de verbrandingsproducten, identificeerbaar met de bijzondere index BS.
Ten einde ook te voldoen aan de toekomstige Europese norm, die dergelijke inrichting voor de controle op de verbrandingsgassen voor de toestellen zal verplichten, hebben de fabrikanten en invoerders beslist om vanaf 1/1/1994 enkel nog toestellen voorzien van deze beveiliging inrichting (TTB) in te voeren en op de markt te brengen.
Dit houdt praktisch in dat vanaf 25 oktober 1993 (van kracht worden van de norm NBN D51-003) moeten toestellen met een warmtebelasting van meer dan 6 kW, geïnstalleerd in een woonruimte, een keuken of een badkamer, van het type B11BS zijn. Behalve wanneer deze ruimte voorzien is van een luchtoevoeropening met vrije doorlaat van 5 cm²/1,16 kW (1000 kcal/h), met een minimum van 150 cm² en voorzien van een bovenverluchting of via doorstroomopeningen in verbinding staat met een lokaal dat voorzien is van een bovenverluchting. Dit lokaal zal groter zijn dan 4 m³/kW totale geïnstalleerde warmtebelasting.
Vanaf 1 januari 1996 is de CE-markering verplicht op alle toestellen welke op de Belgische markt gebracht worden. Dit houdt eveneens in dat vanaf die datum ook de Europese richtlijn van kracht wordt en alle B1 toestellen dienen uitgerust te zijn met een TTB (index BS).
Een verwarmingstoestel dat moet worden aangesloten op een afvoerkanaal zal in België, van het type B11BS moeten zijn behalve indien geplaatst in een stookplaats of buiten.

 

logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2010 GoLanTec | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 1/03/2011

Terug naar hoofdpagina