logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Plaatsingsattest mazout- of stookolietank

Keuringsprocedure voor nieuwe ondergrondse reservoirs < 5.000 liter voor particulier gebruik in Vlaanderen 

Welke soorten mazouttanks mogen in Vlaanderen geplaatst worden?

1) Plaatsingsverslag

Bij de plaatsing wordt gecontroleerd of:

Wie mag het reservoir plaatsen?

De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van of door een officieel erkend technicus. Hij voert de plaatsingscontrole uit en levert het plaatsingsverslag af.

Wat moet u krijgen?

Na de plaatsing wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

2) Indienstnameverslag

Na de installatie en voor de ingebruikname, voor de vulling van de tank, dient gecontroleerd te worden of de tank, de leidingen en de toebehoren,  het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, het lekdetectiesysteem en, in voorkomend geval, de kathodische bescherming en de inkuiping, voldoen aan de voorschriften van de  VLAREM reglementering.

Nazicht van

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd waarin bevestigd  wordt dat de installatie voldoet aan de VLAREM voorschriften. Op het conformiteitsattest staat de naam en het SV erkenningsnummer van onze technicus die het onderzoek heeft uitgevoerd.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje. 

Een dubbelwandig reservoir moet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem. Anders moet een inkuiping voorzien worden.

Wat krijgt u?

3) Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?

Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000 liter (niet ingedeeld) moet niet meer worden gemeld. (sinds 1/3/2009)

Een particuliere stookolietank (klasse 3) van >5000 tot 20.000 liter moet aan de gemeente aangetekend gemeld worden.

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 5/06/2018

Terug naar hoofdpagina