logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Ontkoppel CV van SWW

Ontkoppel uw verwarming van uw sanitair warm water productie (SWW) met een warmtepompboiler

Uitgangspunten

 a) Elektriciteit is 3x duurder dan mazout en gas

vergelijking verschillende brandstoffen http://www.golantec.be/images/energiekostprijs/kostpr1.jpg energiekostprijs

b) Atlantic: De ODYSSEE warmtepompboiler
Zijn warmtepomp haalt energie uit de omgevingslucht om uw tapwater te verwarmen. Het reservoir van 270 liter v
oorziet in de warmwaterbehoefte van een gezin van 2 tot 6 personen. Uitgerust met een warmtepomp, gebruikt hij de binnenlucht om het water op te warmen. De odysée werkt dan ook optimaal bij een plaatsing binnen in huis ( garage, kelder, stookplaats,...).
De Odyssée bezorgt u warm water uit gratis energie, nl. de binnenlucht, dankzij de warmtepomp (WP). Met slechts een minimum aan elektriciteit haalt de WP de warmte uit de lucht, warmt deze nog verder op en geeft vervolgens deze warmte af aan het water.
COP* van 3,8: een energieopbrengst van 3,8 kWh voor 1 kWh verbruikte elektriciteit. Gemiddeld kan u met de Odyssée jaarlijks tot 70% besparen op uw elektriciteitsfactuur.

ariston odyssée

Brochure Odyssée
Handleiding Odysée

c) Een CV installatie die in de zomer enkel draait om SWW te produceren verbruikt 5 liter mazout per dag.
Zonnecollector : ontkoppelen Cv naar SWW

September 2012: Een mooie nazomerdag met veel zon, en nagenoeg onbewolkte hemel! Een mooi moment om eens te kijken hoe het opwarmen verloopt van het SWW in de zonneboiler. Het tapwater is een doorstromer in een 1000 liter buffervat. Met een meetfrequentie van 1 keer per uur (wat naderhand perfect leek, aangezien de stijging ca. 4 °Celsius per uur was) tot 19.00u het verloop bijgehouden. Aangezien de afgelopen dagen bewolkt en donker waren, was het buffervat al in temperatuur gezakt: de sensor voor het tapwater liet de computer weten dat deze 38ºC bedroeg.
Interessant, gewoon om een gevoel te krijgen hoe het systeem zich vult met zonnewarmte! In totaal zijn er 66 vacuümbuizen geplaatst, met een oppervlak van ca. 9 m². In zijn geheel staat deze installatie op het Zuiden schaduwvrij opgesteld, onder 45°hellingshoek. Hiermee zou ik in de winter bij laagstaande zon veel direct invallend zonlicht kunnen opvangen, juist dan heb je de warmte nodig in het stookseizoen.
De buitentemperatuur lag s’ochtends rond de 19 °C, tot 23°C later in de namiddag.
Als we hieraan gaan rekenen, met een temperatuurstijging van 26°C (64-38), dan komen we bij het tapwater deel (1000 liter inhoud) voor een energieopslag van:
Q= m · c · ΔT
(Q is in Joule, m in massa (kg), c is de soortelijke warmte van  water (J/kgK), en ΔT is het temperatuurverschil (K)
Q= 1000 x 4186 x 26 = 108836000 J = 108836 kJ = 108 MJ = 0,108 GJ
0,108 GJ x 27,7 Liter mazout/GJ = 3 Liter mazout/dag

In de praktijk kan ik: In de zomermaanden vanaf mei tot oktober mijn ketel stilleggen. Dit is een besparing van 5 liter/dag = 5 x 150 dagen =  750 liter mazout.

d) De stookruimte is in de winter lekker warm: dus ideaal om er warmte uit te pompen. De stookruimte is ook in de zomer lekker warm (het is immers zomer) : dus ideaal om er gratis warmte uit te pompen. Gratis airco van uw woning in de zomer
principeodysée

Ideaal als Airco in de zomer voor het ganse huis met (bijna gratis) warmwaterproductie. Een sanitaire warmtepompboiler is een zuinig alternatief voor de elektrische boiler. Wij zijn ondertussen aan de tweede generatie toe van dergelijke toestellen.

Vier functies:

De installatie van de warmtepompboiler in een stookplaats laat toe calorieën van de verliezen van de verwarmingsinstallatie te recupereren. De combinatie met mechanische ventilatie of zonnepanelen is ook mogelijk.

De installatie van een warmtepompboiler in de droogplaats versnelt het drogen van linnen en voorkomt schade van schimmels. De condensor condenseert immers de vochtige lucht en droogt deze uit. Ideaal om vochtige kelders te ontvochtigen.

De door de warmtepompboiler aangezogen lucht kan in het tussenseizoen volledig naar buiten gaan.

De installatie van een warmtepompboiler in de garage koelt de warme binnenlucht af. Het is een airco. De aangezogen lucht wordt afgekoeld en ontvochtigd tijdens de werking van de warmtepompboiler en vervolgens teruggeblazen in de ruimte. Ideaal bij voorraadkelder, koele berging of droogplaats. Om condensatie te voorkomen moeten de luchtkanalen altijd geïsoleerd zijn.

e) De circulatiepomp voor uw SWW te maken verbruikt ook elektriciteit
Moderne circulatiepompen:= 50 à 80% minder elektriciteitsverbruik
http://www.golantec.be/images/circul1.gifevotronenergieklasse

Zij werkt stil en onopgemerkt, en daardoor kent de u haar doorgaans niet goed:  Zij verbruikt veel elektrische stroom. Ze is goed voor 5 tot 10 % van de elektriciteitsfactuur van uw privéwoning. Gelukkig kunt u dit verbruik beperken.
Stroomvreter:
De taak van een circulatiepomp bestaat erin om het water van de verwarmingsketel naar de radiatoren te doen circuleren. In geval van thermostatische kranen kan het zijn dat alle kranen dichtgestuurd  zijn met een hoog elektrisch stroomverbruik van de circulatiepomp tot gevolg.
Constante verschildruk circulatiepomp
http://www.golantec.be/images/circulatiepomp/circul1.jpg

Sinds 2005 zijn er hoogrendementscirculatiepompen verkrijgbaar. Vanuit technisch oogpunt is hun lagere verbruik te danken aan een nieuw soort motor met permanente magneten en een elektronische snelheidsregeling. Zij verbruiken  maar 6W tijdens normaal bedrijf. Deze circulatiepompen zijn voorzien van het A-klasse energielabel. 
Een pomp wordt zuiniger wanneer zijn pompefficiëntie verbetert. Een hoogefficiënte pomp verbetert de klassieke standaard circulatiepomp op verschillende vlakken. 

De combinatie van al deze verbeteringen zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de pompefficiëntie. Dit maakt besparingen van 80% en meer op het energieverbruik mogelijk.
De ultramoderne circulatiepompen zijn uitgerust met een ingebouwde verschildruksensor. In functie van de nodige drukverhoging wordt met een ingebouwde frequentieregelaar de frequentie zodanig geregeld dat de motor met het juiste toerental draait zodat de juiste verschildruk gerealiseerd wordt. Het elektrisch verbruik van een circulatiepomp is rechtstreeks afhankelijk van de pompsnelheid, d.w.z. het toerental waarop het rotorblad draait. Om efficiëntieredenen is het dus best om de pomp het gevraagde hydraulisch vermogen te laten leveren bij een zo laag mogelijk toerental. Een klassieke circulatiepomp draait continu op een vast toerental. Dit toerental is vaak te hoog, waardoor de pomp een surplus aan hydraulisch vermogen levert en dus meer energie verbruikt dan nodig. Een aanpassing van het toerental van de pomp in functie van het gevraagde hydraulisch vermogen, biedt dan ook heel wat mogelijkheden. Het zijn de thermostatische kranen die het gevraagde vermogen bepalen. Het automatisch openen en sluiten van deze kranen verandert de tegendruk van de installatie en daardoor het gevraagde hydraulisch vermogen. Het sluiten van de thermostatische kranen veroorzaakt bij een klassieke  op vast toerental draaiende circulatiepomp voor een verhoogde drukopbouw in de leidingen. Deze drukopbouw is echter overtollig en wordt ‘weggesmoord’, waardoor energieverlies optreedt. Een toerentalgeregelde pomp kan dit voorkomen.
Door het toerental te wijzigen vermijdt men de opbouw van overtollige druk in de installatie: de energiebesparing is aanzienlijk.

Besluit : Dit is geen circulatiepomp meer, maar een drukgeregelde, potentiometer instelbare opvoerdruk, teruggekoppelde circulatiepomp die steeds werkt in zijn optimaal werkingspunt met aangepaste hoog rendementsmotor. Het is geen inductiemotor, het is een motor met permanente magneet in de rotor en variabele ompoling van de stator door variatie van de statorcommutatieompoling met een ingebouwde gelijkstroomsturing. Deze produceert geen sinusvormige spanning , maar een variabel pulserende blokgelijkspanning (blokvorm). De commutatie wordt aangestuurd door een ingebouwde hall sensor.

f) U heeft teveel elektriciteitsproductie met uw toendertijd correct gedimensioneerde PV installatie en nu geoptimaliseerd lager elektriciteitsverbruik
U bent ondertussen wakker geworden en u heeft uw elektriciteitsverbruik geoptimaliseerd.
Met elektriciteit is er meest te besparen (Elektriciteit is 3x duurder dan mazout)
elektrische verbruiken elketroapparaten

Dit heeft u gedaan door :

Besluit :

Het ontkoppelen van uw CV installatie van uw verwarming is zinvol met een elektrische warmtepompboiler.

Twee oplossingen :


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 20/2/2014

Terug naar hoofdpagina