logo

Home HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en bouwt energiebesparende installaties voor particulieren en industrie:

 

 

Kapotslijpen oude bovengrondse mazouttanks in kelders of tuin

kapotslijpen tanktank in tuintank kapotslijpen 6kapotslijpen 3

Vijf stappen:

Ultieme dichtheidscontrole

Eerst wordt een laatste ultieme dichtheidscontrole uitgevoerd. Deze dient om bij latere eventuele bodemverontreinigingen in de buurt te kunnen bewijzen dat het niet van deze tank afkomstig is. 

Uitpompen van de restantenkapotslijpen tankkapotslijpen 1

De eerste stap bij het kapotslijpen is het uitpompen van de stookolie en het slib. Deze wordt overgepompt in een vrachtwagen. 

Reinigen van het reservoir

Na het uitpompen van de stookolie uit de tank, dient de tank nog gereinigd te worden vooraleer deze kan kapotgeslepen worden. Dit gebeurt met water en detergent.

Kapotslijpen tank

Na het reinigen van de tank, vindt het kapotslijpen plaats. Dit gebeurt met inachtneming van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Eerst wordt er gekeken of er geen explosiegevaar meer is. De LEL moet lager zijn dan <0,6%

Het kapotgelepen staal wordt meegenomen en afgeleverd bij een erkend (OVAM) afvalverwerker.

 

 

Na het kapotslijpen van de tank worden vier wettelijk verplichte attesten afgeleverd.

Voor

Na

kapotslijpen 1

kapotslijpen 2

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop ; Water in mazouttank ; Condenswater tegenhouden in mazouttankMazoutbacterie ; Reiniging stookolietank ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Transfertpomp ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank ; Buitenbedrijfstelling stookolietank ; Instrumentatie stookolietanks ; Overvulbeveiliging ; Kathodische bescherming ; Stroomopdruksysteem ; Paraffinestollling ; Opkuisen mazoutovervulling ; Mazoutstank ; Inkuiping ; Mazoutputdeksel ; Permanente lekdetectie ; Niveaumeting

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank voor mazoutkachel ; Nieuwe bovengrondse tank 10000 kg

Nieuwe bovengrondse tank 2300 kg in de tuin ; Nieuwe ondergrondse tank 5000 kg in de tuin

 

Zie ook:

Artikel: controle van ondergrondse stookolietanks

Vlarem II

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2023 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 13/06/2023

Terug naar hoofdpagina