logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Style and sofistication

Hout heat storage stoof op hybrid buffervat
houtstoof 1houtstoof 2houtstoof 3houtstoof 4

houtstoof 5houtstoof 6
houtstoof 7houtstoof 8
houtstoof 9houtstoof 10

a) Buffervat 1000 Liter buffervat 1000 literBuffervat 1000 liter bisBeschrijving: http://www.bruns-heiztechnik.de/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/90917042.png
Technische specificaties Solarboiler met 3 Warmtewisselaars:

 

Hout & multifuel stoof /Hybrid Systeem
Charnwood ----- ESSE ----- Broseley ----- Stoves & Range Cookers

Hout is een hernieuwbare brandstof. Gaan wij alle bomen omhakken? Nee zeker niet in de Vlaamse Ardennen waar er genoeg bosjes en bomen zijn. Deze moeten alle 12 à 16 jaar geoogst worden.

De gemiddelde opbrengst voor de bosbouwer (de boseigenaar bekomt maar een deel daarvan) is ongeveer €27.00 per ton hetgeen een zeer lage opbrengst is. Om een klein huis op te warmen met hout is er ongeveer 7 ton per jaar nodig. Aan een opbrengst van 70 ton/acre, is er ongeveer 1.5 acre per huishouden nodig. Buiten de grote steden gerekend zouden wij carbon neutraal kunnen zijn met onze verwarming (vier vijfden van ons energieverbruik gaat naar verwarming, de rest naar elektriciteit voor verlichting, etc.) Er is ongeveer 20 miljoen ton hernieuwbaar hout beschikbaar per jaar in de UK en 55 miljoen ton in Frankrijk.

De problemen met hout verbranden zijn:

DE OPLOSSING IS EEN HYBRID SYSTEEM
houtstoof 14

Gebruikmakend van een gecombineerd systeem

  1. Een hout heat storage cooker
  2. Een mazout, gas of pellet CV ketel of lucht/water warmtepomp
  3. Een zonnecollector installatie.
  4. Allemaal geïnstalleerd op een watertank van 1000 liter die dient als warmtebuffer

Met dit systeem voeden alle warmtebronnen een gemeenschappelijke buffertank van 1000 Liter. Hieruit wordt warmte gepompt om het huis op te warmen en SWW te maken. Indien u de houtstoof niet aansteekt, zal de mazout-, gas- of pellet CV ketel aanslaan en het buffervat op temperatuur houden zonder dat u moet ingrijpen. Om het eenvoudig te zeggen: hoe meer u uw houtstoof aansteekt of hoe meer de zon schijnt, hoe meer geld en hoe meer mazout of aardgas u zal besparen. Met toegevoegde zonnecollectoren op het dak kan een brandstofreductie van 75% gemakkelijk gerealiseerd worden.

b) Zonnecollectoren met vacuum heat pipe
Een zogenaamde zonneboilercombi is een gecombineerd systeem voor naast het verwarmen van sanitair water ook de verwarming van de woning mee te ondersteunen.
Deze woningverwarming die door de zonneboilercombi wordt opgewarmd moet vloerverwarming zijn. De oude bijkomende CV-ketel gaat dan bijspringen, wanneer de temperatuur in de centrale warmteopslag te laag zakt.

houtstoof 17Beschrijving: zonneboilercombi werking

c1) Gasketel
Leveren en plaatsen van een nieuwe condenserende gasketel afbreken en afvoeren van de bestaande installatie. Dit is de goedkoopste oplossing.

houtstoof 18gasketel 2Gasketel 3

  houtstoof 22houtstoof 23

C2) Lucht/water warmtepomp

Leveren en plaatsen van een nieuwe lucht/water warmtepomp.

houtstoof 24houtstoof 25houtsoof 26
Ideaal als tussenverwarming. Dit systeem is ideaal als bijverwarming in de lente en in de herfst. In putje winter wordt de klassieke gas- of stookolieverwarming bijgeschakeld. Produceert geen sanitair warm water!
Warmtepomp pompt 66% gratis warmte uit de buitenlucht in uw huis

Warmtepompen voor bijverwarming voor huizen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de lucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om het water van uw c.v. te verwarmen.
De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een medium (R410) heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt elektrische energie. Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de lucht. De warmtepompinstallatie verbruikt dus 3 maal minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.
De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze idealiter toegepast voor vloerverwarming
.
Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de seizoen-prestatiefactor (SPF). De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen.
COP
Coëfficiënt of performance. De warmtefactor of de versterkingsfactor. ''COP'' is de afkorting voor ''coëfficiënt of performance''. Het geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte  elektrische energie van de warmtepomp. Deze energie wordt bij de warmtepomp verbruikt door de compressor.

De COP is wettelijk genormeerd in de Europese norm EN14511 : bij +7°C luchttemperatuur en +35°C afgiftetemperatuur.  
Voorbeeld: Een lucht/water warmtepomp heeft een COP van 3,5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 3,5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het lichtnet haalt.  Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 350%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Weer willen we duidelijk maken dat dit rendement bekeken is vanuit een economisch standpunt. De warmte die uit de omgeving opgenomen wordt is immers gratis.
Bijvoorbeeld: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een lucht/water warmtepomp:

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m³ aardgas. De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.
Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/3 = 333 MJ aan elektriciteit nodig, ofwel 333/3,6 = 92,5 kWh. De kosten hiervoor bedragen 92,5 * € 0,20 = € 18,50.  
De kosten om deze warmte te produceren met verbranding van aardgas of met een elektrische warmtepomp met een COP van 3 in België zijn dezelfde

Bij een gasgestookte elektriciteitscentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7 m³ aardgas nodig, tegenover 31,5 m³ bij de hoogrendementsketel.  
Het voordeel van de warmtepomp zit dus niet zozeer in de grote besparing op stookkosten, maar wel in de vermeden uitstoot CO2 en het extra comfort in de vorm van de geboden actieve koeling.

da) Hout heat storage cooker

Prijs zonder BTW

Web site

ESSE Wood cooker W-35

£3,855.00

www.esse.com 

Stanley Wood cooker

 

www.waterfordstanley.com

Rayburn Wood cooker

 

http://rayburncookers.com.au/central.html

Charnwood Island III b

£ 1,915.00

www.charnwood.com

Charnwood  Country 16B

£ 1,795.00

www.charnwood.com

ESSE 700b

£ 1,480.00

www.esse.com

Broseley Hercules

 

www.broseleyfires.co.uk

Broseley Therma Rosa

£ 2,724.00 

www.broseleyfires.co.uk

db) Installatie kit voor houtstoof

ESSE Wood cooker W-35
houtstoof 27

http://www.pivotstove.com.au/catalogue/cookers/slow-combustion-stoves/1400-combination
Broseley cookers Therma Rosa
houtstoof 28houtstoof 29

http://www.broseleyfires.com/uploads/files/manuals/Cookers%20LR%20Spreads.pdf

Stanley Wood cooker
houtstoof 30houtstoof 31

Rayburn Wood cooker

houtstoof 32
Charnwood Island III B
houtstoof 33

Charnwood Country 16B
houtstoof 34

http://www.charnwood.com/range/stove/country-16b-multifuel-boiler.aspx

ESSE 700b
houtstoof 35

http://www.esse.com/multifuel-stoves/700/

Broseley Hercules range of stoves
houtstoof 36

http://www.broseleyfires.com/Multifuel-Stoves/Hercules_Range.html


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 07/02/2014

Terug naar hoofdpagina