logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Water in dieseltank of stookolietankwaterinsijpeling in mazouttankswater in mazoutput

emulsiein dieseltank

 

In de nasleep van extreme wateroverlast krijgen mazoutleveranciers oproepen binnen om ondergelopen mazouttanks leeg te pompen. Het probleem bij extreme regenval is dat het putje boven de mazouttank, waarin de vulleiding en ontluchtingsleiding uitkomen, volloopt met regenwater. De vulleiding is afgesloten met een dop. Langs daar kan geen water binnenkomen. Maar het regenwater kan wel via de ontluchtingsleiding in de mazouttank lopen. Omdat water zwaarder is dan mazout zakt het water meteen naar de bodem van de tank. En net daar zit de aanzuigleiding die de mazout uit de tank zuigt. Met als gevolg dus dat er geen stookolie maar water in de verwarmingsketel wordt gezogen.

watezr mazout slibscheiden water/mazoutwater boven mazout in tankmazoutemulsie

Voor het waterprobleem zijn er twee oplossingen.

De slechtste oplossing is het water in de tank te laten en de aanzuigleiding naar boven trekken tot op het niveau van de stookolie in de tank. Probleem daarbij is wel dat het water in de tank gaat zorgen voor roestvorming. Daarna zal bij nieuwe regenval het waterpeil in de tank opnieuw gaan stijgen.

Een betere oplossing is het water uit de tank te pompen. Maar dat zorgt natuurlijk voor een meerkost. Het water is immers vervuild met mazout en mag dus niet gewoon in de riolering gepompt worden. Voor kleine hoeveelheden van dat besmet water kan je als particulier terecht in uw containerpark, maar wanneer het om grote hoeveelheden gaat, moet dat water verplicht naar een afvalverwerkend bedrijf. En daar betaal je al snel 0,25 €/kg.

Onze oplossing:

Witte melk?witte melk in mazouttank

Deze witte melk is een emulsie van mazout en water. De mazoutleveranciers doen in hun mazout een emulgator welke het klein beetje condenswater in de mazouttank emulgeert in de mazout. Indien er teveel water in de mazouttank zit dan werkt deze emulgator natuurlijk niet meer. Nu emulgeert hij mazout in het water: vandaar deze witte melk.

Waterzoekpastawaterzoekpasta 1waterzoekpasta 2

Toepassing :"Water Finder Special" is een product dat door fel rode, scherp markerende kleuromslag de aanwezigheid (en hoeveelheid) van water onder benzine en lichte minerale olien aantoont. Aangezien water een belangrijke oorzaak is van corrosie in o.a. opslagtanks, is de controle op de aanwezigheid hiervan uiterst belangrijk.
Gebruiksaanwijzing : Breng de pasta aan op de onderzijde van de peilstok en laat deze tot op de bodem van de tank zakken. Direct na het ophalen kan men het waterniveau door een scherp begrensde rode kleur aflezen.

Tube Euroindexwateerzoekpasta 3
Door de pasta op een stok of meetlat te doen en deze in de vloeistof te plaatsen, kan door het kleurverschil van de pasta worden nagegaan of er water in de vloeistof aanwezig is en eventueel hoeveel.
Tube Vecomwaterzoekpasta 4
Vecom Water Finder Special
Voor waterbepaling in benzine- en gasolietanks, Snelle en simpele detectie van water. Direct afleesbaar door duidelijke kleuromslag. Zeer economisch in gebruik. Loopt niet van de peilstok af. Werkt ook indien naast water, methanol of tertiaire butanol aanwezig is (bio brandstoffen)
Tube Kolor Kut waterzoekpasta 5
Kolor Kut, Water Finding Paste: Golden brown in color; upon contact with water it turns a brilliant red. Will successfully gauge all petroleum and by-products for water content and accurately indicate the water/product interface. Also may be used in sulphuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, soap solution, salt and other chloride solutions. 3 ounce tube.
Tube Kolor Kut voor bio diesel E85/B100waterzoekpasta 6
Kolor Kut Modified Water Finding Paste: Has been designed for use in Methanol, Ethanol
enriched fuels in all proportions when they are water-free but relatively small amounts of water can cause separation of alcohol from the fuel. The mixture settling to the bottom of the storage tank is predominately alcohol by most water detection pastes. Kolor Kut Modified changes from dark brown to bright red on contact with water. Phase separated alcohol solutions with as little as 6% water will turn the paste yellow. 2.5 ounce tube.

waterzoekpasta 7

Onderwaterpomp 12 VOnderwaterpomp
LVM Amazon Diesel / Water Submersible & Inline Pumps
Amazon Specs: (Water / Diesel)

Emulgator: COMBI-FUEL lost het restwater (<1 cm) op in de bovenstaande mazout
KWALITEITSBESCHERMENDE TOEVOEGING VOOR BRANDSTOF

-Emulsificatie van het aanwezige water.
-Oplossen van slijm, vlokken en parrafine.
-Neutralisatie van zwaveloxiden (SO2 en SO3)

COMBI-FUEL : Kwaliteitsbewarende toevoeging

Voorkomt het ontstaan van waterdepots in mazouttanks
Lost het residu op de bodem van de tank op.
Neutraliseert SO2 and CO2.
Voorkomt roest in de mazoutpomp, filters en verstuivers.
Houdt de sproeier schoon.
Verlaagt het vriespunt naar -20 graden Celsius en lost parrafinevlokken op.
Dosering: 100 ml voor 400 liter brandstof.
Beschikbaar in 100 ml, 1L en 5L.
100ml. is genoeg voor 400 liter brandstof. Gedurende het stookseizoen zal de brandstof de verschillende delen van het brandstofsysteem reinigen. Vaak wordt een witte rook uit de schouw waargenomen, dit is waterdamp wat door COMBIFUEL in emulsie is gebracht. COMBI-FUEL zal tevens prestatie en verbruik van de mazoutbrander verbeteren.

Documentatie Combi-fuel

Productfiche Combi-Fuel

 

Tank Dryertankdryer 1tankdryer 2tankdryer 3
Tank Dryer: absorbeert water uit brandstof en van de bodem van uw brandstoftank. Bevat super absorberend polymeer.
Soepele slang: Lengte +- 60 cm, Diameter +- 4,5 cm.

 

Het riscico aan een mazoutank is drievoudig:

Lek in de tank
Enigste manier is uw tank vijfjaarlijks laten keuren. Uw mazoutverbruik en (veel) water in de tank geven U een indicatie.
Retourleiding lekt
Een veelvoorkomend probleem. Een van de grootste oorzaken van bodemvervuiling. De oplossing is zeer simpel. Plaats een eenpijpssyteem “Tiger loop
Overvulling
Om overvulling te voorkomen bestaan er fluiten en thermische sondes. Zorg dat deze werken (controle alle vijf jaar). Een sanering na een overvulling kost zeer veel geld. Een troost. Het is de mazoutleverancier zijn verzekering die betaalt indien u een tankkeuringsattest heeft.

 

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop ; Water in mazouttank ; Condenswater tegenhouden in mazouttankMazoutbacterie ; Reiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Transfertpomp ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank ; Buitenbedrijfstelling stookolietank ; Instrumentatie stookolietanks ; Overvulbeveiliging ; Kathodische bescherming ; Stroomopdruksysteem ; Paraffinestollling ; Opkuisen mazoutovervulling ; Mazoutstank ; Inkuiping ; Mazoutputdeksel ; Permanente lekdetectie ; Niveaumeting

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank voor mazoutkachel ; Nieuwe bovengrondse tank 10000 kg ;

Nieuwe bovengrondse tank 2300 kg in de tuin ; Nieuwe ondergrondse tank 5000 kg in de tuin

Zie ook:

Vlarem II

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek.| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 29/10/2018

Terug naar hoofdpagina