logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Opkuisen van mazoutovervullingen

Overvulling van mazouttanks: (lichte) bodemverontreiniging of mazoutstank in de kelder.

Een veel voorkomend probleem is het overvullen van een mazouttank.

Dit gebeurt door defecte overvulbeveiligingen of afbreken van vulleidingen. De oplossingen die wij kunnen bieden zijn :

 

a) Korrels

adsorberende korrelskorrels uitstrooien

b) Uit de vloer en de muur trekken

ol-killer

 

c) Geurproblemen wegoxideren met een plasmagenerator. Deze produceert actieve zuurstof welke de geurpartikels afbreekt.aircode 1

aircode 8

 

 

Bodemsanering
Bodemsanering : afgraven van de grond of spoelen met water dat daarna over actief kool loopt.

Indien  lekken worden vastgesteld treft de exploitant alle nodige maatregelen om verder bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Na vakkundige herstelling mag de ondergrondse stookolietank slechts terug in gebruik worden genomen mits deze een geslaagde dichtheidsbeproeving heeft ondergaan. De bovengrondse stookolietank mag slechts opnieuw in gebruik genomen worden indien een attest werd afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen door een erkend technicus. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de rioleringen, de oppervlaktewateren, de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddelijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling Milieu-inspectie, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester. Ook dient hier de procedure volgens het Bodemsaneringsdecreet gevolgd te worden (oriënterend onderzoek, beschrijvend onderzoek, bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken) bij vaststelling van bodemverontreiniging.  

 

 

Lees ook :

http://rondommij.skynetblogs.be/archive/2009/11/23/stom-stommer-stomst.html

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry   


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 10/2/2019

Terug naar hoofdpagina