logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf.

Gas + verwarmingondersteuning met maatwerk vacuümbuiszonnecollectoren:9 m² vacuumbuiszonnecollector

Een zonnecollector vangt het licht van de zon op en zet dit om in gratis warmte. Om deze gratis warmte zoveel mogelijk vast te houden is het gebruik van een perfectie isolatie (vacuüm) essentieel. Hier zijn de warmteverliezen minimaal. Zoals een thermosfles. Hierdoor zal dus ook bij een lagere winterse buitentemperatuur de opbrengst hoog blijven.

Dit systeem is dus niet te vergelijken met klassieke vlakkeplaatcollectoren. Waarbij de lucht tussen de absorber en het glas ook verwarmd moet worden om een goed rendement te halen. Door dit voordeel kan een vacuümbuis dus ook dienen als ondersteuning voor verwarming en specifiek dan vloerverwarming, of op de ondertemperaturen van klassieke c.v. met radiatoren in combinatie met een buitenvoeler.

Wanneer we de meeste warmte nodig hebben, in de winter, zijn de verliezen van de vlakkeplaatcollectoren het grootst. Een nadeel van c.v. ondersteuning is het overschot aan warmte in de zomer. Dit is tevens de reden waarom beweerd wordt dat het onrendabel is om zonnecollectoren te gebruiken voor verwarming van huizen. In de winter is er minder zon, in aantal dagen en in aantal uren/dag. Om hier optimaal gebruik te maken van een laag staande zon zijn scherpere hellingshoeken van de collector nodig. Ideaal is 50 à 60 graden. Dit heeft tevens als voordeel dat er in de zomer minder overcapaciteit ontstaat. Tenzij je deze kan gebruiken om bijvoorbeeld een zwembad, of zwemvijver op te warmen.

Men denkt dat de vacuümbuiscollector een hoger rendement heeft dan de vlakke plaat collector. Over het algemeen heeft een vacuümbuis collector een groter oppervlak nodig om hetzelfde rendement te behalen als een vlakke plaat collector. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vlakke plaat collectoren en vacuümbuis collectoren onder de 70°C hetzelfde rendement kunnen behalen. Boven de 70°C en in de winter heeft een vacuümbuiscollector de voorkeur.

Voordelen Vacuümbuis collectoren
• Gemakkelijke renovatie
• Goed in industriële toepassingen
• Hoge temperatuur mogelijk

Nadelen Vacuümbuis collectoren
• Gevoelig voor hagel
• Kortere levensduur
• Gemakkelijk integreerbaar
• Kleinere netto oppervlakte per m² dakvlak

Waarom vacuümbuiscollector?vacuümbuis

rendementen vacuümbuiscollectorBeschrijving: http://www.die-solarfirma.de/pic/Deckungsrate.jpg

10 kWh/dag = 1 liter mazout

Zonneopbrengst of oogst  €€€€€€€€€€

Normaal gezin (2 kinderen) met 2 collectoren (2,32 m² netto x 2= 4,64 m²) op het dak en 300 liter boiler kan 2000 kWh/j op jaarbasis oogsten. Afmetingen van 1 collector : bruto 2,48m²/ netto 2,32m² : 2050 x 1212 x 88 mm  52 kg

Bij een sanitair warmwaterverbruik in een gezin met 4 personen komt men met garantie uit op minimaal 2.000 kWh per jaar die door de zonnecollector in de boiler gestoken wordt. Wij schrijven de installatie af op twintig jaar:  2.000 kWh x 20 jaar = 40.000 kWh en dit voor een netto investering van 2000,- €; zodat de prijs per kWh op 0,048 € komt en dit gedurende 20 jaar; daarna is alles gratis. Geen enkele andere energiedrager kan deze prijs garanderen gedurende 20 jaar.  

Flexibele buiscollector Varisol 4flex: De buizen met de hoogste flexibiliteit!

http://www.finor.pl/index.php/kolektory-sloneczne/kolektory-varisol

flex flex 4flex 4 1

De buiscollector 4flex beschikt over unieke voordelen, die U de mogelijkheid geven om zonne-energie op elk dak optimaal te benutten. Aangezien de buizen afzonderlijk worden geplaatst kan elk dakoppervlak uiterst nauwkeurig worden benut. Door middel van de zeer eenvoudige Einmann-Montage met de moderne „Klick-Fit“-technologie is een snelle en eenvoudige montage gegarandeerd.
De 4flex buis overtuigt bovendien door de hoogste opbrengst door middel van het direct Flow System en is flexibel uitbreidbaar, wanneer de behoeften zouden veranderen. Collectorvelden tot 150 buizen kunnen zonder meer worden geïnstalleerd. Daarmee is de OEG buiscollector 4flex zowel voor privé als voor industriële toepassingen optimaal geschikt.
flex 4 varisolflex 4 varisol 2flex 4 varisol 3flex 4 varisol 4flex 4 varisol 59 m² vacuumbuiszonnecollector

4Flex Solar-Compleet pakket met 4Flex Solarbuizen voor schuine daken en Solarboiler met 3 warmtewisselaars
Grote flexibiliteit en vermogen zijn niet de enige voordelen van de 4flex vacuüm-Solarbuizen. Precisie afwerking, snelle installatie en het gebruik van 100% recycleerbare polymeermaterialen zijn de eigenschappen van dit Direct-Flow-Systeem. Nieuw op de markt! Deze collector is zonder twijfel de sterkste collector op de markt en is uitermate geschikt voor verwarmingsondersteuning.De collector heeft zijn naam te danken aan zijn hoge flexibiliteit wat betreft montage, formaat en toepassing. De collectoren zijn minder afhankelijk van de invalshoek omdat de buizen te draaien zijn op de stand van de zon. De collector heeft hierdoor een maximale zoninvalshoek.

Omvattende:
* Solarboiler 1000 liter met 3 warmtewisselaars
* Montagesysteem voor de aangeven daksoort
* Hydraulische aansluitset
* Solar-verschilregeling
* Solarstation inclusief isolatiebox en wandhouder
* Passend Solarexpansievat inclusief vataansluitgroep
* Voldoende Solarvloeistof voor een installatie met een buislengte tot 20 meter
* Technische beschrijving en montageaanwijzing

4Flex Solar-Compleet pakket met 4Flex Solarbuizen voor schuine daken en Solarboiler met 3 warmtewisselaars
Grote flexibiliteit en vermogen zijn niet de enige voordelen van de 4flex vacuüm-solarbuizen. Precisie afwerking, snelle installatie en het gebruik van 100% recycleerbare Polymeermaterialen zijn de eigenschappen van dit Direct-Flow-Systeem.

Omvattende:

Technische Specificaties Varisol 4Flex:

Technische specificaties Solarboiler met 3 Warmtewisselaars:


Beschrijving: http://www.dijkmanenergysystems.nl/wp-content/uploads/2011/04/zonneboiler-4flex-collector-specificaties-300x211.jpg
Deze collectoren worden in speciaal samengestelde pakketten geleverd om een goede werking te kunnen garanderen. Het zijn Duitse vacuümbuizen: Made in Germany.
Voordelen van deze collectoren:

Standaard inbegrepen:

Woonoppervlak tot 150 m² of 4 personen : 60 buizen, 1000 Liter hygiëneboiler.

Woonoppervlak tot 200m² of 6 personen : 70 buizen, 1000 liter hygiëneboiler

Woonoppervlak tot 240 m² of 8 personen : 80 buizen, 1000 Liter hygiëneboiler

Premieaanvraag Vlaams gewest:

Brief 21/12/2012 van het Vlaams energieagentschap

Maatregel

2013: Premie van de netbeheerder (Eandis/infrax) voor de plaatsing van een zonneboiler in bestaande woningen  Woning moet minstens 3 jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Het aanvraagformulier vindt u op eandis.be  

Beschrijving

Nieuwe premievoorwaarde 2013: Enkel van toepassing bij woongebouwen die al zijn aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006. 550,-€/m≤ nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 2750,-€ en maximum 50% van de factuur. Bovendien is vanaf 2013 het Solar KeyMark verplicht. Daarnaast is ook een koppeling gemaakt tussen de minimale inhoud van het boilervat en de apertuuroppervlakte van de collector. Elektrische naverwarming van het sanitair warm water (SWW) wordt ontmoedigd.

Opmerkingen

Enkel voor nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.

• De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.

• De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming

• De collector is getest door een geaccrediteerd instituut volgens EN-12975, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.

• Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.

• Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.

• Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.

• De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.

• De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

Hoe wordt de oppervlakte van de zonnecollector berekend voor de toekenning van de premie?

Voor de premieberekening wordt gerekend met de apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. De apertuuroppervlakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.

Technische specificatie met apertuuroppervlakte

Certificaat 4 flex

Schriftelijke rapportering van de technische controle:

Hier vindt u een formulier van de technische rapportering zonnecollector

Jaarlijkse energieopbrengstberekening:

De gemiddeld verwachte jaarlijkse energieopbrengst of geproduceerde zonthermische energie moet in kWh/jaar berekend worden op basis van de volgende parameters, die duidelijk in de opbrengtsberekening aangegeven dienen te worden:

De gebruikte hulpmiddelen zoals simulatieprogramma’s, rekentabellen en dimensioneringstabellen die gebruikt werden voor het schatten van de jaarlijks geproduceerde zonthermische energie e.d. dienen expliciet te worden vermeld.

De te verwachten zonne-energie opbrengst en het eventuele productieverschil ten opzichte van hetzelfde systeem dat onder optimale omstandigheden (oriŽntatie, helling, beschaduwing) werkt dient aangegeven worden.

Het installatiebedrijf kan zich baseren op de instralingschijf van Ukkel Om het zonnecollectoroppervlak te berekenen die dient te worden toegevoegd om eenzelfde zonnefractie te bereiken als onder optimale omstandigheden kan de correctiefactor van het te installeren collectoroppervlak uit een tabel gehaald worden. Brochure Zonne-instraling

Geen bepaalde methode wordt opgelegd voor het schatten van de opbrengst van de zonneboiler. Het installatiebedrijf kan bij voorbeeld een genormaliseerd opbrengstresultaat volgens testcondities conform NBN EN 12976-2 geven.

Meer info

Het aanvraagformulier met de volledige voorwaarden vindt u hier. Meer informatie over de verplichte opbrengstberekening van de zonnecollector door uw installateur vindt u hier.

 Gemeentepremie: 

CONDENSATIEKETEL OP AARDGASsolarpur junckers

Slimme combinatie van JUNKERS CSW30
De nieuwste CerapurSolar speelt in op de groeiende populariteit van hernieuwbare energiebronnen. Bij nieuwbouw en in renovatieprojecten wordt er steeds meer gekozen voor zonnepanelen, warmtepompen, biomassasystemen en pelletkachels. De CerapurSolar-condensatieketel is, in combinatie met een buffervat, eenvoudig daarop aan te sluiten. Het echte voordeel zit evenwel in het slimme gebruik van de beschikbare thermische energie. CerapurSolar geeft in combinatie met een buffervat altijd prioriteit aan de ‘ecologische’ warmte uit het vat. Zowel voor de ondersteuning van de centrale verwarming als voor de warmtebereiding. Bij een warmtevraag wordt het water van de ketel voorverwarmd door het water uit het vat. CerapurSolar kan zo zelfs bij een zeer lage Solar-temperatuur toch nog voldoende warm water bereiden. Levert het buffervat onvoldoende warmte? Dan verwarmt CerapurSolar bij tot de gewenste temperatuur is bereikt. Zo gaat er geen enkele calorie verloren!

CerapurSolar

CERAPURSOLAR: NIEUWSTE CONDENSATIEKETEL MET SOLAR-MENGVENTIEL CREËERT MAXIMALE ENERGIEBESPARING EN OPTIMAAL ECOLOGISCH WARMTECOMFORT

CerapurSolar heeft alle kwaliteiten van een compacte, energiezuinige gascondensatieketel maar is dankzij de ingenieuze hydraulica nu ook heel eenvoudig te koppelen aan verschillende milieuvriendelijke warmtebronnen. In combinatie met een buffervat kan deze technische innovatie tot 50 procent energie besparen! Een ketel met een ongeziene ecologische meerwaarde.


Slimme combinatie
De nieuwste CerapurSolar speelt in op de groeiende populariteit van hernieuwbare energiebronnen. Bij nieuwbouw en in renovatieprojecten wordt er steeds meer gekozen voor zonnepanelen, warmtepompen, biomassasystemen en pelletkachels. De CerapurSolar-condensatieketel is, in combinatie met een buffervat, eenvoudig daarop aan te sluiten. Het echte voordeel zit evenwel in het slimme gebruik van de beschikbare energie. CerapurSolar geeft in combinatie met een buffervat altijd prioriteit aan de ‘ecologische’ warmte uit het vat. Zowel voor de ondersteuning van de centrale verwarming als voor de warmtebereiding. Bij een warmtevraag wordt het water van de ketel voorverwarmd door het water uit het vat. CerapurSolar kan zo zelfs bij een zeer lage Solar-temperatuur toch nog voldoende warm water bereiden. Levert het buffervat onvoldoende warmte? Dan verwarmt CerapurSolar bij tot de gewenste temperatuur is bereikt. Zo gaat er geen enkele calorie verloren!


Extra energiebesparing
De CerapurSolar heeft nog een extra troef. De Solar Inside sturing berekent automatisch de ideale verwarming en warmwaterbereiding in elke ruimte van een woning en op ieder moment van de dag. Levert de externe warmtebron onvoldoende energie? Dan schakelt het systeem zonder bijkomende energie te verspillen over op gas. Zo blijft het warmtecomfort gegarandeerd. De efficiënte werking van deze totaaloplossing (CerapurSolar met Solar-buffervat) kan een energiebesparing tot 50 procent opleveren.


Sterke punten

Zie ook :

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 6/03/2019

Terug naar hoofdpagina