logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

Drijvende vlotter en zachte toevoerdrijvende vlotter

Oude regenwaterinstallaties zijn meestal omgekeerd ontworpen. Het water stinkt onder de douche. De was stinkt. Mits een aantal kleine maatregelen kan de waterkwaliteit drastisch verbeterd worden. Meestal komt het verse water er langs boven in en wordt het regenwater langs onder afgezogen door de pomp. Dit is verkeerd. De stofdeeltjes in het water moeten kunnen bezinken; daarom moet men het water bovenaan aftappen (drijvende aanzuig) en onder in de put met lage snelheid toevoeren (rustige toevoer). Hierdoor kan het regenwater sedimenteren (Snelheid = 0)

De meest voorkomende problemen:

Drijvende vlotteraanzuig drijvende vlotterdrijvende aanzuigdrijvende aanzuigdrijvende aanzuig

Het opgeslagen water wordt door een vlotteraansluiting aangezogen vanuit de bovenste laag van de tank. 15 cm onder het wateroppervlak bevindt zich immers het zuiverste water. Door gebruik van de drijvende aanzuiging wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Op deze diepte bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment. Drijvende aanzuigslang met grove partikelfiltering (zo'n bal die vlot) om steeds een tiental cm's onder het oppervlakte aan te zuigen. Op het oppervlakte: stinkende film. Op de bodem : te veel deeltjes is suspensie, zeker bij regenval.

Het opgeslagen water wordt door een vlotteraansluiting aangezogen vanuit de bovenste laag van de tank. 15 cm onder het wateroppervlak bevindt zich immers het zuiverste water. Door gebruik van de drijvende aanzuiging wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte (2 m of 3 m ) dat de aanzuigkorf op de bodem valt. De ingebouwde terugslagklep voorkomt het leeglopen van de zuigleiding. De filterkorf kan in verschillende filteroppervlakten en maaswijdten bekomen worden: 

 drijvende aanzuig

drijvende aanzuig

Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

 

Voorfilter: zuiveren op de inloop

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter. Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingstrap (van de 4 reinigingstrappen die voorzien moet worden om een constant goede waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke vervuiling in het sanitair systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogelstront, bladeren, mossen, stof, zand, etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen in gevaar gebracht worden. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld. Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit RVS. Door de filtermaat van ca. 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.

Er zijn twee filteroplossingen:

Filter voor verticale regenwaterafvoeren van 80 mm tot 110 mm. Voor aansluiting van maximaal 80 m² dakoppervlakte (per dakafvoer). Bestendig tegen vorst. Filter met fijnmazig filter van roestvast staal
Rendement tot 90 %. Inspectiemogelijkheden via telescopisch bovendeel. Filtersegment geheel van roestvast staal 0,5 mm
Slecht twee aansluitingen, ideaal voor renovatie

 

Rustige toevoer rustige toevoer

Opdat zich zeer fijne vuildeeltjes op de tankbodem kunnen afzetten, wordt het gefilterde water door de rustige toevoer naar de bodem geleid. Zo wordt een permanente werveling van het water verhinderd en zuurstof in het water toegevoegd, waardoor de vuildeeltjes bacteriologisch afgebroken worden. Daardoor blijft het water helder en fris. De rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater rustig de tank instroomt. Hiermee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt en het water vertroebelt. Daarnaast wordt er via de rustige toevoer relatief veel zuurstof aan het water toegevoegd wat zorgt voor een betere waterkwaliteit. Dit is een buis naar beneden met een soort U-bocht. Zo valt het water niet naar beneden in de brij op de bodem en zorgt ervoor dat je slib niet wordt opgewoeld.

 

Regenwater

Regenwater ; Regenwatertanks ; Hevelwerking ; Flexibele regenwatertank ; Renovatie oude regenwaterinstallaties ; Keerklep op rioolwater ; Renovatie oude regenwaterinstallaties ; Drievoudige regenwaterfilter ; Prijs van leidingwater

Drijvende vlotter ; Voorfilter ; Dakgootsysteem ; Cokesfilter ; Lavastenenfilter ; Regenwaterhydrofoorgroep ;

Actief kool filter voor put- en regenwater ; Anti-allergie waterfilter ; Drinkbaar regenwater ; Anti-bacteriële filter (keramische filter) ; UV Sterilisatie ; Regenwater desinfecteren ; Nanofiltratie ; Ultrafiltratie UF-100 ;

 

"Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 10/11/2018

Terug naar hoofdpagina