logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

Het beste is maar goed genoeg. 


HOE HET ENERGIEVERBRUIK OPVOLGEN EN DOORFACTUREREN?

Meten is weten: Energiemetingen in Joule of kWh.

Energie is van groot belang voor de huiselijke warmte, maar ook een onmisbare factor in appartementsgebouwen, fabrieken, e.d. Warmte kan getransporteerd worden in de vorm van warm water, of een andere vloeistof. Door de vertrek- en retourtemperatuur te meten en te combineren met het debiet is de warmteinhoud te berekenen. Energie kan worden getransporteerd en overgedragen door middel van warm water of een ander medium. De afnemer zal voor de hoeveelheid geleverde energie moeten betalen. Dus moet er gemeten worden. De levering kan gezien worden als een warmtewisselaar. Er gaat een hoeveelheid warme vloeistof naartoe. Er wordt warmte afgegeven, en de retourstroom zal minder warm zijn dan de heengaande. De hoeveelheid geleverde energie, de energie inhoud Q, wordt berekend in een flowcomputer op basis van de berekening: Warmtemetingen zijn beschreven in de OIML R75 richtlijn en genormeerd in de EN 1434. De in- en uitgaande temperatuur worden gemeten met 3- of 4-draads temperatuurvoelers (meestal pt100 of pt1000: RTD: temperatuurgevoelige weerstanden). De meetsignalen worden in een "warmte-rekenunit` of een `heat calculator` verwerkt. Deze systemen kunnen ook worden gebruikt bij de meting van koude.

De relatie tussen de benodigde warmte om van een voorwerp met bekende warmtecapaciteit een temperatuurverandering te geven wordt door de volgende formule aangegeven:
Q = m. Cv . ∆T

Hierin is:
Q:        hoeveelheid warmte (energieverandering) in J
m:        massa in kg
Cv:       warmtecapaciteit bij constant volume in J/kg K. Water = 4186 J/kg.K (zie :http://human.freescience.org/htmx/specific_heat_capacity.php)
ΔT:      temperatuurverandering in K.

warmtemeting 1warmtemeting 2
Turbinemeters
Een alternatieve flowmeter is de turbine flowmeter (Woltman meter). De turbinetellers meten met behulp van een aangedreven schoepenwiel de stromingssnelheid van het fluïdum. De rotatie van het schoepenwiel is evenredig met de stromingssnelheid. Vermenigvuldigd met een bekende meetsectie geeft dit de hoeveelheidsmeting. De beweging van het schoepenwiel wordt veroorzaakt door de massakrachten van het fluïdum dat daarbij van zijn oorspronkelijke stromingsrichting afwijkt.

Ultrasoon debietmeters
Ultrasoon geniet doorgaans de voorkeur. Vooral voor de grotere leidingen winnen de ultrasone flowmeters het nu dikwijls van de elektromagnetische flowmeters (omdat deze laatste gevoelig kunnen zijn voor de vorming van magnetiet op de elektroden).

Elektromagnetische debietmeters
In deze applicaties heeft de elektromagnetische flowmeter dikwijls een probleem door de vorming van magnetiet op de elektroden, met storingen als gevolg.

Coriolis massflowmeters
Coriolis massflowmeters zijn geschikt, maar te duur voor deze toepassing.

warmtemeting 3warmtemeting4warmtemeting6

energiemetingen voor warmte, koude, klima

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Versie laatst bewerkt op 1/02/2014

Terug naar hoofdpagina