logo

Home Technische Info Contact Pers Vacatures

30 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


PV-panelen of photovolta´sche zonnepanelen < 10 kW
Leg een geldmachine op uw dak

Per uur valt er op aarde meer energie van de zon dan de mensheid nodig heeft gedurende 1 jaar!

1 uur zonnestraling = jaarverbruik van de mensheid!

Er zijn vier systemen om zonne-energie te oogsten:

http://www.infiniacorp.com/powerdish.html

Levensduur : 25 jaar; piekvermogen: 3 kW, diameter 4,7 m

powerdish

ORC

Carport PV panelen

Dimensionering: (Leg zoveel mogelijk panelen op uw dak)

1 Wp = 0,85 kWh/jaar
Het productievermogen van een PV paneel wordt opgegeven in Wp. Om het aantal Wp om te rekenen naar kWh per jaar wordt het aantal Wp vermenigvuldigd met de factor 0,85 voor België.
Dus : jaarverbruik 1700 kWh/jaar
Nodige Wp : 1700/0,85 = 2000 Wp

Wat brengen zonnepanelen op in 2016 en wanneer is de investering afbetaald?

De opbrengst van een PVpaneel wordt opgegeven in Wp. Om het aantal Wp om te rekenen naar kWh per jaar wordt het aantal Wp vermenigvuldigd met de factor 0,85 voor België. Met het aantal kWh die een installatie opbrengt kan worden berekend hoeveel jaar het duurt om de installatie terug te verdienen.
Een voorbeeld:  Een installatie van 2000 Wp levert per jaar 2000 x 0,85 = 1700 kWh op. Uitgaande van de huidige gemiddelde elektriciteitsprijs nacht van € 0,45 per kWh betekent dit een opbrengst/besparing van €765,- per jaar.
De kosten van een installatie van 2000 Wp verschillen per merk. De gemiddelde prijs voor een Wp ligt in 2016 op ongeveer € 1,35 (prijs voor een complete installatie vanaf 2000Wp). De installatie uit het voorbeeld is dus terugverdiend in: €2700 aanschaf / 765 euro per jaar = 3,529 jaar).Met een levensduur van 25 jaar levert een zonnepaneel dus geld op!

 

1. Bedrijfzekerheid en onderhoudsvrij

Panelen

De panelen zijn solid state en dus eigenlijk onverwoestbaar.  Fabrikanten van fotovolta´sche panelen geven  stevige garanties dat hun zonnepanelen minstens 25 jaar elektriciteit produceren. Oude zonnepanelen ondersteunen nu deze bewering. Veel van de oudste zonnepanelen blijken nu nog steeds uitstekend te werken. In het testcentrum van de Europese Commissie in Ispra worden zonnepanelen al tientallen jaren lang getest. Ispra testte 40 modules die er ge´nstalleerd werden tussen 1982 en 1984. Zelfs na 22 jaar blootstelling aan het weer, leveren de meeste modules meer energie dan de fabrikanten garandeerden na 10 jaar. De zonnepanelen van de grote 6.000 kW installatie in CaliforniŰ uit 1982 blijken nog maar 5 tot 10 % van hun kracht te hebben verloren. Toch gaan er wel degelijk zonnepanelen kapot na 20 jaar. De grootste vijand blijkt vocht te zijn. Enkele producenten die hun modules zeer goed inkapselen garanderen daarom nu al een levensduur van minimaal 30 jaar. Het Japanse Sharp, wereldmarktleider, bracht recent zelfs een zonnepaneel op de markt die ontworpen is voor een levensduur van ten minste 35 jaar. 

Omvormer

De garanties gaan niet zover voor de omvormers als de panelen. De omvormers verslijten wel degelijk. De garantie gaat tot 10 jaar en eventueel tot 20 jaar mits bijleg voor een omniumverzekering.  

Besluit: 35 jaar geen problemen voor de duurste component. Installeren, afblijven en vergeten. 

2. Kostprijs elektriciteit, aardgas en mazout

3. Voorbeeld van mijn vroeger jaarverbruik elektriciteit

Jaar Dagtarief (kWh) Nachttarief (kWh) Totaal Dag/nacht (kWh)
2004 6142 2431 8573
2005 6886 2679 9565
2006 7989 3209 11198
2007 7183 3393 10576
2008 5189 5192 10381
2009 5398 5438

10836

2010 5033 5063

10096

6124 kWh/365 dagen / 12 uur = 1,40 kW nodig per uur aan dagtarief

2431 kWh/365 dagen / 12 uur = 0,55 kW nodig per uur aan nachttarief

10836 kWh/ 365 dagen / 24 uur = 1,23 kW nodig per uur gemiddeld dag en nacht

4. Geld dat men vroeger terugkreeg van Vlaanderen en VREG als men fotovolta´sche zonnepanelen plaatste.

4.1 Groenestroomcertificaten (GSC)

2013 : 21,- €/1000 kWh = 0,021 €/kWh = 21,- €/MWh

2009       450€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

2010      350€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

01/01/2011     330€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

01/07/2011     300 € /1000 kWh gedurende 20 jaar

01/10/2011     270€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

01/01/2012     250€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

01/04/2012     230€ / 1000 kWh gedurende 20 jaar

01/08/2012     90€ / 1000 kWh gedurende 10 jaar

2013 :             21,-€:1000 kWh

 

Na de goedkeuring van uw installatie, moet u zich inschrijven bij de “Vlaams reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt (VREG)”. Vanaf de datum waarop de VREG uw inschrijving ontvangt, worden de groenestroomcertificaten toegekend voor de elektriciteit die door uw installatie is geproduceerd. De VREG kan de installaties, waarvoor een aanvraag voor groenestroomcertificaten is ingediend of al is goedgekeurd, aangekondigd of onaangekondigd bezoeken. Na ontvangst van uw inschrijving keurt de VREG de volledige en correct ingevulde aanvraagformulieren goed. De melding van goedkeuring van uw aanvraag kan een wachttijd oplopen maar dit leidt NIET tot het verlies van groenestroomcertificaten. Elke 1.000 kWh die uw installatie heeft opgewekt, kan u registreren in een internetgebaseerde databank van de VREG. Op basis van deze registratie ontvangt u een groenestroomcertificaat die u aan uw netbeheerder kan verkopen. Uw netbeheerder is wettelijk verplicht deze certificaten aan te kopen gedurende 20 jaren vanaf ingebruikname van uw zonnepanelen. U kan echter ook opteren om de groenestroomcertificaten automatisch door de VREG te laten verkopen aan uw netbeheerder.

Zie ook : http://www.vreg.be/welk-bedrag

4.2 Levering aan het elektriciteitsnet?

De terugdraaiende of compenserende teller: Elektriciteit opgewekt met een PV-systeem  wordt in mindering gebracht van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik. De elektriciteit van het PV-systeem wordt eerst intern verbruikt. Het overschot wordt aan het openbare elektriciteitsdistributienet geleverd en wordt verrekend in de week aan dagtarief en in het weekend aan nachttarief in geval van een tweevoudig tarief. Op dat ogenblik draaien de huishoudelijke elektriciteitsmeters terug. Het principe van de terugdraaiende teller is enkel van toepassing op systemen met een AC-vermogen van maximaal 10 kW of 14 kWp of een jaarproductie van maximaal 10.000 kWh. De kilowattuurmeters op huishoudelijke aansluitingen moeten bi-directionele tellers zijn die in beide richtingen kunnen draaien. Tot een vermogen van 10 kilowatt heb je volgens het technisch reglement Distributie Elektriciteit van de VREG recht op een zogenaamde bi-directionele teller. Dit betekent dat de productie uit zonne-energie in mindering wordt gebracht van het eigen verbruik. Daardoor krijg je voor de zelfgeproduceerde elektriciteit in feite een vergoeding gelijk aan het eigen verbruikstarief. Is je teller niet van het bi-directionele type, dan kan je dit op kosten van de netbeheerder laten aanpassen. 

Normaal is het niet de bedoeling om meer elektriciteit te produceren dan men jaarlijks verbruikt. In een normaal huishouden heeft men 10.000 kWh nodig per jaar. Dit komt overeen met  11,7 kWp. Dit vraagt een investering van 11700 Wp x 3,5 €/Wp = 40.950 € = 1.651.000,- BF. Dit is een oppervlakte van 10.000 KWh/ 116 kWh/m▓ = 86 m▓!

Let op: als u op jaarbasis meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, dan heeft u niet automatisch recht op een terugbetaling van het overschot aan productie. De netbeheerder zal het overschot aan uw elektriciteitsproductie niet registreren zolang er een compenserende teller ge´nstalleerd is. De factuur zal in dat geval gelijk zijn aan 0,-€ (met uitzondering van eventuele vaste kosten zolas meterhuur en vaste vergoeding). Indien u meer wenst te produceren dan uw eigen verbruik, dan moeten er twee tellers ge´nstalleerd worden. Een voor afname (verbruik) enerzijds en een voor injectie anderzijds. De prijs die u moet betalen voor afname is de normale prijs. De prijs voor injectie is de productieprijs. Die is een fractie van de nomale prijs want daarin zitten transmissie- en distributietarieven.

Het is daarom aangewezen de elektriciteitsproductie af te stemmen op het eigen verbruik. 

 

Elektriciteitsmeter na installatie van PV panelen terug laten ombouwen naar uitsluitend dagtarief? 

Neen. Want de zon schijnt alleen overdag. In de week verkoopt u deze 5/7 elektriciteit aan dagtarief. In de weekend verkoopt u 2/7 van de opgewekte elektriciteit aan nachttarief. Dus in principe loopt uw dagtariefteller achteruit en uw nachttariefteller vooruit. U koopt dus de elektriciteit die u tekort heeft aan nachttarief. Ideaal is wanneer 5/7 van uw PV installatieproductie = dagverbruik.

5. Investering en lening

Zonnepanelen zijn een mooie investering. Vooral indien je ze fiscaal kan inbrengen via een groene lening. Indien je hypothecaire lening van het huis is afbetaald of bijna is afbetaald dan wordt het zeer interessant om bijvoorbeeld je afbetaalde schuld terug op te nemen op je oude lening zodat je de notariskosten kan vermijden. Je kan bijvoorbeeld de overgebleven schuld of een deel cash aflossen zodat het bedrag van de nieuwe lening groot genoeg is om fiscaal interessant te zijn. Dit gedeelte komt dan ook in aanmerking voor het nieuwe woonbonussysteem zodat men in sommige gevallen bijna dubbel zoveel fiscaal kan profiteren van de lening. Houdt er wel rekening mee dat indien er nog een oude schuld van de vorige lening overblijft deze dan niet meer fiscaal ingebracht kan worden aangezien de wetgever niet toelaat om het nieuwe en het oude systeem te cumuleren.  

kostprijs zonnepanelen

6. Premies

U kunt genieten van het verlaagde BTW tarief van 6% voor woningen ouder dan 5 jaar tot juli 2011.

Meer informatie op www.energiesparen.be

Powerpointpresentatie subsidies

7. Subsidies

Gemeente

Van uw gemeente krijgt u meestal een eenmalige subsidie van enkele honderden euro’s. Vele gemeenten geven een lokale subsidie voor zonne-energie, meestal een percentage van de investeringskost met een bovengrens van 250 tot 1000 euro. In de praktijk wordt deze bovengrens altijd bereikt en gaat het hier dus terug om een vaste premie. De premie geldig in  uw gemeente kan u opvragen op: http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Provincie

Daarnaast kan u misschien in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie. Helaas vallen hier veel aanvragers uit de boot omdat het budget beperkt is.  

8. Valstrikken die geld kosten!

Bouwvergunning

Voor de installatie van zonnepanelen op platte daken hebt u in "normale" stedebouwkundige zones, dus zones waarvoor geen specifieke voorschriften gelden, geen bouwvergunning nodig. Ook voor de installatie van zonnepanelen op hellende daken hebt u in die zones niet langer een bouwvergunning nodig.  In bepaalde verkavelingen is het echter nodig om een afwijking van de verkavelingsvoorschriften aan te vragen. Het is daarom altijd raadzaam om een en ander na te vragen bij de gemeente.

Schaduw

Fotovolta´sche zonnepanelen moeten zo worden geplaatst dat ze geen schaduw vangen. De panelen zijn in serie geschakeld. Wanneer bepaalde panelen in de schaduw liggen kan het vermogen van het geheel naar 0 gaan. Zelfs gedeeltelijke beschaduwing van het PV-systeem moet ten allen tijde voorkomen worden. Daarom wordt er met strengen, strings (array) gewerkt. Dit is het parallel schakelen van groepen serie geschakelde panelen.  De schaduw van andere gebouwen, bomen, lantaarnpalen, dakvensters, schouwen enz; op het PV-systeem vermindert de opbrengst aanzienlijk. In een PV-zonnepanelen zijn de zonnecellen in serie geschakeld. Elke beschaduwde zonnecel wordt een weerstand die de stroomopwekking sterk hindert, vergelijkbaar met het plaatselijk dichtknijpen van een tuinslang. EÚn enkele beschaduwde cel zal de totale opbrengst van het hele paneel en het hele in serie geschakelde PV-systeem sterk verminderen en zelfs schade veroorzaken door lokale opwarming. In de praktijk wordt dit gedeeltelijk vermeden door tijdens de fabricage van PV-zonnepanelen zogenaamde ‘by-pass diodes’ in te bouwen, die de invloed van een beschaduwde cel beperken.

Koeling van de panelen

Het rendement van de panelen ligt op 15%. Alle andere warmte (85%) moet afgevoerd worden. Dit kan alleen door natuurlijke ventilatie. De panelen moeten 10 cm boven het dak liggen zodat de 85% overtollige warmte kan afgevoerd worden.  Indien deze warmte niet weg kan daalt het rendement. Meestal halen PV-zonnepanelen het beste rendement in de winter omdat dan de koeling beter is. Bij hogere temperatuur van een kristallijn-silicium zonnecel daalt het elektrisch rendement relatief met ongeveer 0,5% per graad boven 25░C . De inbouw van een PV-systeem in het dak van een gebouw zal de temperatuur van de PV zonnepanelen bij volle zon opdrijven en daardoor de zonnepanelen-opbrengst verminderen. Als ventilatie mogelijk is achter de panelen om de warmte af te voeren, blijft het verlies beperkt. Vergelijkende metingen hebben een verlies aangetoond van 3 tot 5 % voor een PV-systeem, ingebouwd in een dak, ten opzichte van dezelfde PV-zonnepanelen, vrij opgesteld op een plat dak. In zonniger klimaten zullen de verschillen nog zijn.

Koeling van de omvormer

Een omvormer heeft een rendement van 95%. 5% blijft dus ter plaatse in de omvormer. De levensduur van de omvormer kan degraderen wanneer de omvormer op een te warme plaats staat (>35░C). Het is dus aangeraden om de omvormer in een koele kamer te installeren, bijvoorbeeld in de kelder. Veelal, om korte gelijkstroomdraden te hebben wordt de omvormer echter op zolder ge´nstalleerd. Dit is zeker geen ideale situatie. Er zijn koelere locaties. 

Derating van de omvormer

Wanneer de omvormer op een te warme plaats staat (>35░C) kan het zijn dat zij hun eigen geproduceerde warmte niet meer weg krijgt. Een omvormer heeft een rendement van 95%. Er blijft nog altijd 5% ter plaatse. Deze moet weggeventileerd worden. Als de huidige omvormers te warm komen schakelen zij  hun geproduceerd  vermogen naar beneden (derating) om zichzelf te beschermen tegen oververhitting en dus uitvallen. Deze derating beperkt het geproduceerd vermogen dat op het lichtnet gestoken wordt. Wat spijtig. Nu dat de zon schijnt in volle zomer krijgt de omvormer dit vermogen niet op het net!

9. OriŰntering

Richt je je zonnepaneel het best naar het noorden of het zuiden? Wat als je dak niet naar het zuiden gericht is, maar naar het oosten en het westen? 

De oriŰntatie van een zonnepaneel hangt af van 2 parameters:

1) de richting : azimut A (noord-oost-zuid-west)
vb. A=0░ => het paneel is naar het noorden gericht
A=90░ => het paneel is naar het westen gericht
A=180░ => het paneel is naar het zuiden gericht
A=270░ => het paneel is naar het oosten gericht

2) de helling van het dak (de zenith: afstand n )
vb. n=0░ => de zonnepanelen liggen horizontaal (op een plat dak)
n=90░ => de zonnepanelen staan verticaal (vb. aan een muur)

Zonnepanelen met een vaste oriŰntatie vangen voortdurend verschillende energiedichtheden op, wegens de dagelijkse en jaarlijkse beweging van de zon aan de hemel. Indien we het gemiddelde nemen over dag en nacht, en over winter en zomer gedurende een jaar, dan vinden we de gemiddelde inval.

Zonnepanelen zijn optimaal georiŰnteerd:

1) voor de directe zonnestraling:
Het paneel moet gericht zijn naar het zuiden (dus azimut A=180░).
De helling van de zonnepanelen n (dus meestal van het dak) zal een compromishoek zijn tussen “b-e” en “b+e” met b de geografische breedte van de plaats waar je je zonnepaneel installeert (bvb voor Vlaanderen: b=51░) en e de ecliptica (= 23,5 ░).
Uit berekeningen blijkt dat voor BelgiŰ / Nederland de optimale helling n=37░ is (voor de directe zonnestraling).
De bijdrage van het directe licht tot de gemiddelde inval voor een optimaal georiŰnteerd paneel bedraagt 59 W/m▓ voor onze contreien.

2) voor de diffuse zonnestraling:
Het zonnepaneel is het best gericht naar de ganse hemelkoepel, d.w.z. het ligt horizontaal neer. (dus n=0░, en A doet er niet toe).
De maximale bijdrage van het diffuus licht voor een ideaal georiŰnteerd zonnepaneel bedraagt 67 W/m▓ voor onze streek.

3) voor alle licht
In een Belgisch klimaat is de bijdrage van de directe en diffuse zonnestraling ongeveer even  belangrijk, dus de ideale oriŰntatie is een compromis tussen 1) en 2).
Voor een breedte van bvb. 51░ (Vlaanderen) is dit:
A=180░ (= naar het zuiden gericht)
n=35░ (=helling dak)


Gemiddeld valt er dan 123 W/m▓ (=58 W/m▓ direct + 66 W/m▓ diffuus) in (gemiddeld over dag en nacht, winter en zomer).  

Maar wat als je dak niet naar het zuiden gericht is, maar naar het oosten en het westen? Loont het dan nog wel de moeite om zonnepanelen te installeren? En wat als mijn dak niet mooi 35░ helt?

Zonneinstraling in functie van de richting.

Het maximum (=100% op de figuur) komt overeen met 123 W/m▓ voor een optimaal georiŰnteerd paneel. We zien dat dit is voor een paneel dat naar het zuiden (S) gericht is, en oonder een helling staat van 35░. U ziet dat de rood-oranje vlek vrij groot is, wat wil zeggen dat de oriŰntatie niet kritisch is. Een afwijking van 30░ in om het even welke richting levert slechts een verlies van maximaal 8 W/m▓, dit is ongeveer 7% rendementsverlies.

Het loont dus nog altijd de moeite om zonnepanelen te plaatsen, ook al is het dak niet mooi naar het zuiden gericht, of meer of minder dan 35░ geheld!

Besluit: de oriŰntatie is niet kritisch. Een afwijking van 30░ van de ideale oriŰntatie in om het even welke richting levert slechts een minimaal verlies op.

10. Stappenplan

9.1 Rationeel energieverbruik

9.2 Onderzoek van de (steden)bouwkundige voorschriften

9.3 Bepaling van het gewenste vermogen van het PV-systeem

9.4 Keuze van het paneeltype en de bevestigingstechniek

 

Analyse van de verschillende componenten van een fotovolta´sche installatie

Post 1: Panelen

PV is de internationale afkorting voor fotovolta´sche (Engels: Photo-Voltaic) omzetting. Het fotovolta´sch effect werd voor het eerst in 1839 door de natuurkundige Alexandre Becquerel ontdekt. In een zonnepaneel  of fotovolta´sch paneel wordt het zonlicht in elektrische gelijkstroom omgezet. Zonnecellen zijn gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovolta´sche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. De opbrengst van zonnepanelen worden in Wattpiek uitgedrukt, afgekort Wp. Dit is het vermogen dat een zonnepaneel levert in standaardomstandigheden, nl. een lichtintensiteit van 1000 W/m▓, een paneeltemperatuur van 25░C en gestandaardiseerd zonlicht (lichtspectrum AM1,5). Dit komt overeen met het maximumvermogen van het paneel. In de praktijk is bij een instraling van 1000 W/m▓ de zonneceltemperatuur een stuk hoger (50 Ó 60░C). Dit heeft tot gevolg dat het zonnecelrendement daalt, waardoor het PV vermogen nooit boven bijvoorbeeld 1700W in plaats van  2 kW zal komen. 

De omzettingsfactor om van Wp naar kWh te gaan is voor BelgiŰ 0,85. Op dit moment hebben de meeste ge´nstalleerde panelen een vermogen van 175 Wp tot 230 Wp per paneel. Voor een 222 Wp paneel is dit ongeveer 137 Wp/m▓ of 116 kWh/m▓. Deze panelen hebben een rendement van 13,6 % in ons klimaat bij een wolkenloze hemel. Nieuwere types gaan nu tot 17%. De prijs is de afgelopen 5 jaren gezakt naar 3,5 €/Wp. Men voorspelt een prijs van 1€/Wp in 2012.

Bijvoorbeeld: een installatie van 5 kWp levert gemiddeld in BelgiŰ voor de komende 20 jaar gegarandeerd en gedocumenteerd minimaal 5000 x 0,85 = 4250 kWh/jaar op! De factor is afhankelijk van de locatie; zo zal deze installatie in het zuiden van Spanje een hogere factor hebben dan diezelfde installatie in BelgiŰ.

 

Men onderscheidt vier typen zonnecellen:

Eerste generatie zonnecellen:

De eerste generatie zonnecellen zijn de silicium kristallijn zonnecellen. Deze zonnecellen hebben nog steeds het grootste marktaandeel. Deze eerste generatie zonnecellen heeft tot nu toe de hoogste efficiŰntie, maar de kosten van het materiaalgebruik en het productieproces zijn hoog. Door de hoge productiekosten zal het marktaandeel van de eerste generatie vrijwel zeker dalen. Bij de eerste generatie zonnecellen zie je veel R&D ontwikkelingen in het efficiŰnter maken van het productieproces. SANYO produceert hybride silicium zonnepanelen met silicium kristallijn cellen omgeven door dunne-film amorf silicium cellen. Deze zonnepanelen hebben met name onder hoge temperaturen een betere efficiŰntie dan de standaard kristallijn zonnecellen.

Tweede generatie zonnecellen:

De tweede generatie zijn de dunne-film zonnecellen. Bekende materialen waar de dunne-film cellen van gemaakt worden zijn cadmium telluride (CdTe), koper indium gallium selenide (CIGS), amorf silicium en micromorf silicium. Tweede generatie zonnecellen hebben meestal een lagere efficiŰntie dan de eerste generatie, maar zijn wel goedkoper te produceren. De grootste Amerikaanse producent van CdTe zonnecellen is First Solar. First Solar heeft in februari dit jaar aangekondigd dat ze de productiekosten heeft gereduceerd van $3/Watt  in 2004 tot onder de ÚÚn dollar per watt; $98ct/Watt.

Derde generatie zonnecellen:

Synthese

Afhankelijk van het type en de generatie zal de zonnecel een groter of kleiner aandeel van het zonlicht omzetten in elektriciteit.

 

type

rendement

kleur

andere kenmerken

1

mono-kristallijn silicium

12-17%

egaal grijs-zwart

gemaakt uit 1 kristal, duurst

2

poly-kristallijn silicium

11-14%

gemarmerd paars-blauw

gegoten uit meerdere kristallen, meest verkocht

3

amorf silicium

5-7%

egaal bruin-zwart

'film' op glas/kunststof, eenvoudige productie, goedkoopst maar door lager rendement grotere oppervlakte nodig

Het rendement van gangbare zonnecellen ligt rond de 17%, waarbij de cellen met betere rendementen duurder zijn. Maar de verhouding tussen kostprijs en opbrengst ligt beter bij de duurdere panelen. ( Die salesmanagers doen ook hun huiswerk)

Plat dak:

solyndrasolyndra 2

De ronde "zonnepanelen". Het gaat hier om een product van het in Fremont, CA (U.S.A.) zetelende bedrijf Solyndra, zie website Solyndra.com. Solyndra claimt een orderportefeuille te hebben van anderhalf miljard dollar. Een eerste realisatie in België met derde generatie zonnecellen bevindt zich in Hasselt. Deze zonnepanelen  zijn metalen raamwerken die horizontaal en los op het plat dak geplaatst worden. In elk raamwerk zit een rij buizen die bekleed zijn met een dunne film zonnecellen. Het grote voordeel is dat niet alleen het invallende zonlicht in elektriciteit wordt omgezet, maar ook het diffuus zonlicht en het licht dat via het witte plat dak weerkaatst wordt.

solyndra

 

Garantie:

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de opbrengstgarantie en de productgarantie.

Vermogentolerantie:

Hoe nauwer de specificaties, hoe beter. Enkele specificaties

Temperatuurstabiliteit

Het rendement van de panelen ligt op 15%. Alle andere warmte (85%) moet afgevoerd worden. Dit kan alleen door natuurlijke ventilatie. De panelen moeten 10 cm boven het dak liggen zodat de 85% overtollige warmte kan afgevoerd worden.  Indien deze warmte niet weg kan daalt het rendement. Meestal halen PV-zonnepanelen het beste rendement in de winter omdat dan de koeling beter is. Hoe warmer het PV paneel hoe lager de output. Kan belangrijk zijn in warme streken. Volgens mij geen verkoopsargument in BelgiŰ.

Kader

Rond de module wordt een aluminium kader bevestigd voor de stevigheid en een gemakkelijke montage op een draagstructuur.  

Aansluitdoos

Op de achterkant van de module kleeft men een waterdichte aansluitdoos IP65 voor elektrische kabelverbindingen naar andere PV-modules of naar de inverter. Beter is met aangegoten kabels.

Drukbestendigheid

De holle kamer kan tegen over- of onderdruk. Standaard op de markt is 2400 Pa. Nu zijn er modules met drukken tot 5400 Pa = 5,4 kPa. Beter voor zware sneeuwbelasting! en hogere windkrachten. Bestand tegen windsnelheden van 210 km/h.  5400Pa = 0,054 bar = 54 mbar  (100.000 Pa = 1 bar)

Constructie:

 1. Geanodiseerd aluminium kader 

 2. Glasplaat: Het glas is thermisch gehard (tempered glass) en heeft een laag ijzergehalte om zoveel mogelijk licht door te laten. Het is water- en dampdicht, kras- en hagelbestendig en zelfreinigend bij regen.  Niet reflecterend glas of anti-reflex glas levert 4% hogere jaaropbrengst

 3. Folie waartussen de cellen worden gelamineerd in een oven van 150░C. De zonnecellen worden op hun plaats gehouden en beschermd tegen waterdamp door inkapseling met een vochtbestendige kunststof, meestal EVA (ethyleen vinyl acetaat) (Ethylene-vinyl-acetate). Indringing van vocht tast de metaalcontacten op en tussen de fotovolta´sche cellen aan. Deze folie is beter in staat om de langgolvige infraroodstraling tegen te houden. Deze folie is vooral minder vochtgevoelig. Het inkapselingmateriaal moet ook bestand zijn tegen hoge temperaturen, temperatuurvariaties en vooral UV-veroudering. Deze EVA folie heeft een zeer langzame verouderingsfactor voor UV-straling.

 4. Ge´nterconnecteerde silicium fotocellen

 5. Inkapseling met EVA folie

 6. Voor de achterkant is waterdichtheid, dampdichtheid en warmtegeleiding belangrijk. Hiervoor wordt meestal een speciale folie gekozen, een PVF film, merknaam ‘Tedlar’. Soms ook fluorpolymeer/polyester of glas.

Om alle verwarring met rendementen uit te schakelen maakt men enkel nog offerten in €/Wp. Of dat het nu mono-kristallijne of poly-kristallijne dan wel amorfe zijn. Who cares? Dit is de gangbare manier van offerte maken.  Dit vangt alle berekeningen van oppervlakte en rendement, etc.... op en maakt alle offertes vergelijkbaar.

Post 2: Fotovolta´sche inverter (omvormer)

Synomiemen: Solar-Wechselrichter, Photovolta´c-inverter, Onduleur solaire. Koppeling van de PV installatie aan het stroomnet (lichtnet) gebeurt met een fotovolta´sche inverter. Deze omvormer is vereist vanwege het spanningsverschil met het stroomnet. Het stroomnet werkt op 230V wisselspanning. De zonnepanelen daarentegen wekken 12 Ó 32V DC-gelijkspanning op. Het stroomnet werkt als ÚÚn groot buffersysteem. Beschikt u over een tweevoudig tarief dan produceert u overdag stroom aan dagtarief + groenestroomcertificaten en koopt u ’s nachts stroom tegen nachttarief.

Rendement

Een fotovolta´sche inverter heeft een rendement van 91 Ó 98%. Hoe lager de DC-ingangspanning, hoe hoger het rendement. Het rendement neemt ook sterk af bij lage vermogens, als er niet veel zon is.

Totale jaaroogst is: 802,88€ +194,674€ + 3060€ = 4057,557 €/jaar

7% verschil op het rendement tussen de duurste en de goedkoopste omvormer = 0,07 x 4057 € = 284,-€/jaar

Levensduur

De levensduur kan degraderen wanneer de omvormer op een te warme plaats staat (>35 Ó 50░C afhankelijk van het type). Het is dus aangeraden om de omvormer in een koele plaats te installeren, bijvoorbeeld in de kelder. of buiten langs een schaduwrijke kant. Veelal, om korte gelijkstroomdraden te hebben wordt de omvormer echter op zolder ge´nstalleerd. Dit is zeker een te mijden opstelling.  

Derating van de omvormer

Wanneer de omvormer op een te warme plaats staat (>35░C) kan het zijn dat zij hun eigen geproduceerde warmte niet meer weg krijgt. Een omvormer heeft een rendement van 95%. Er blijft nog altijd 5% ter plaatse. Deze moet weggeventileerd worden. Als de huidige omvormers te warm komen schakelen zij  hun geproduceerd  vermogen naar beneden (derating) om zichzelf te beschermen tegen oververhitting en dus uitvallen. Deze derating beperkt zelf automatisch het geproduceerd vermogen dat op het lichtnet gestoken wordt. 

Er zijn 3 deratings:

 

MPP                                    

PV omvormers zijn uitgerust met een regelalgoritme dat er voor zorgt dat de PV panelen altijd het maximale vermogen leveren. Dit is het product van uitgangsspanning en geleverde stroom. De Maximum Power tracker (MPP) is een vermogenoptimalisator die de werkspanning zodanig instelt zodat het optimale werkpunt van het PV streng gerealiseerd wordt afhankelijk van  de zoninstraling. Op die manier produceert het PV streng (string of array) bij elke instraling het hoogst mogelijke vermogen. 

Strings:

Omdat de ingangsspanning beperkt is tot maximaal 450 Ó 600VDC werkt men  meestal met 2 strengen of strings. De panelen worden in serie geplaatst maar de strings worden zelf onderling parallel gekoppeld zodat de stroom apart loopt en bij eventuele schaduw op een string enkel deze string hiervan last ondervindt. Onafhankelijke MPP trackers bieden maximale opbrengst en flexibiliteit bij verschillen in oriŰntatie of gedeeltelijke schaduwval op de panelen. Een hoge DC ingangsspanning minimaliseert het aantal strings en daarmee de systeemverliezen. Hoe minder strings hoe beter, als er geen verschil in oriŰntatie en beschaduwing is.

Galvanische scheiding:

Zo is de fotovolta´sche DC kring elektrisch gescheiden van het lichtnet. Dit wordt gerealiseerd door de transformator. Dankzij het principe van "galvanische isolatie", voldoen de omvormers aan de strengste internationale veiligheidsnormen en bieden de mogelijkheid om de aarding zowel op de positieve als de negatieve klem van de DC zijde te realiseren. De trafo zorgt voor energieverlies en warmteproductie. Het zoemen van de transformator van de omvormer kan een storend geluid vormen en vooral in de zomermaanden wanneer er  veel zonuren zijn. 

Er zijn meerdere types:

Wanneer transfoloos (TL) en wanneer met tansfo?

 

Elektronische smog:

Duidelijke voordelen van transformatorloze inverters zijn, dat ze lichter zijn en meer efficiŰnt dan toestellen met transformator. Het enige nadeel is dat ze 50 Hz magnetische velden (elektronische smog) uitstralen. Deze magnetische velden (V/m) worden door biologen als schadelijk bestempeld?

Koeling:

Er zijn verschillende systemen op de markt:

Driefasige systemen: 

Als vermogens groter dan 5 kVA  op ÚÚn fase worden ge´njecteerd, dient over het algemeen een 3-fasig systeem, bestaande uit 3 identieke omvormers of een driefasige omvormer te worden ge´nstalleerd. Dit is vereist om een a-symetrische belasting tussen de fases L1 -L3 te voorkomen. De a-symetrische belasting mag in Duitsland een nominaal vermogen van 4,6 kVA (plus 10% overbelasting : dus 5 kVA) niet overschrijden. Op ÚÚn fase mag je maximaal de beruchte 16A aansluiten.

Netbewaking (DNS): 

De in Duitsland voorgeschreven netbeveiliging (DNS) is bij alle SunnyBoys standaard ingebouwd. Zij schakelt het toestel af van het lichtnet als dit uitvalt. Anders zou onze omvormer de ganse straat moeten voeden wat hij niet aankan.

Varistoren: 

Varistoren zijn overspanningsbeveiligingen. Het zijn verslijtdelen. Deze gaan kapot door veroudering of door herhaalde beveiliging tegen overspanning. Wanneer deze defect zijn gaat een LED op de inverter branden. 

Netimpedantie: 

Als in uw straat reeds verschillende PV-installaties aanwezig zijn die op dezelfde hoogspanningscabine staan dan kan er een probleem optreden. Om een vermogen over het net te transporteren, bij een gewenste spanning aan de verbruiker (230V), is een hogere spanning aan de bron nodig  (bvb 240V), naarmate de weerstand (impedantie) van de leiding hoger is. Bij een PV-installatie is de omvormer, die de stroom van de zonnepanelen omzet naar wisselstroom 'de bron', en de transformator van de stroomdistributeur de 'verbruiker'. De omvormer kan in bepaalde omstandigheden er niet meer in slagen om de geproduceerde stroom op het net te 'pompen'; dat gebeurt met name wanneer de omvormer daartoe de spanning dusdanig probeert te verhogen, dat de limiet van 253V wordt bereikt, waarbij de omvormer in veiligheid gaat. Dan stopt de stroomlevering aan het net. 253V is de opgelegde limiet voor BelgiŰ; als deze niet zou worden gerespecteerd, zouden de elektrische 230V toestellen kapot gaan. 

Hoe controleren? 

Doe voor elke fase de volgende meting: Probeer de maximum netspanning te vinden. Meet deze aan je kWh teller en dit op momenten dat je denkt dat er weinig verbruik op het net zit (schakel ook al je eigen verbruikers uit). Die gemeten waarde noemen we U1. Vervolgens schakel je een grote verbruiker op die fase met bekend vermogen bijvoorbeeld een oven van 3kW. Meet dan de spanning opnieuw. Dat is U2. (Kleiner dan U1 door de leidingverliezen die optreden door de hogere stroom die er nu loopt.) Nu ken je het spanningsverschil (U2-U1) dat je moet overwinnen voor een installatie van +/- 3000Wp of een omvormer die dat AC vermogen levert. Dit is ook met de regel van 3 te berekenen: per 1 Wattpiek zul je een spanningsval hebben van ongeveer (U2-U1)/3000. Dit quotiŰnt vermenigvuldig je dus met de geplande Wattpiek van je installatie. Laten we dit product ∆U noemen. Die bedraagt gemakkelijk 5 Ó 15 Volt. Omdat jij nu de elektriciteitsproducent wordt, verhoogt de omvormer de netspanning bij jou met deze ∆U. Problemen heb je gegarandeerd als (U1 + ∆U) > 253V.

Datalogging of data-acquisitie: 

Data logging zorgt ervoor dat u uw installatie kunt optimaliseren. U ziet direct waar de problemen zijn. Eventueel kunnen uw meetwaarden op een website geplaatst worden. Een voordeel van de Diehl Platinum omvormers is alle data bewaard wordt in een intern geheugen van 4MB. Er bestaat een programma "solarcontrol" om deze informatie uit te lezen. Standaard uitgerust met een datalogger met een geheugencapaciteit van maximaal 30 jaar en een volledig grafisch display. Standaard worden alle PLATINUM omvormers uitgerust met de Platinum-netwerk interface.

Garanties: 

De garanties gaan niet zover als de panelen. De panelen zijn solid state en dus eigenlijk onverwoestbaar. De omvormers verslijten wel degelijk. De garantie gaat tot 10 jaar en eventueel tot 20 jaar mits bijleg voor een omniumverzekering. 

Merken:

Sunny Boy                                                                

De grootste fabrikant is SMA . De SunnyBoy is wereldwijd de meest geavanceerde solaromvormer voor netvoeding. Met galvanisch gescheiden transformator en multi-string techniek, zodat meerdere toestellen per installatie parallel kunnen geschakeld worden. De SunnyBoy netomvormer heeft een uitzonderlijk hoog rendement en een extreem lange levensduur. De SunnyBoy zal steeds als basis dienen voor verdere uitbreiding. De in Duitsland voorgeschreven netbeveiliging (ENS) is bij alle SunnyBoys standaard ingebouwd.

Waarom kiezen voor omvormers van SMA?

 1. Is marktleider met ongeveer 80% van de solar markt in handen.
 2. Omvormers voor zonnepanelen met hoog rendement.
 3. Zeer goede service na verkoop.
 4. Uit stock leverbaar

 

Fronius Diehl Platinum TL serie                              

Nieuwe transfoloze inverter met een fantastische efficiŰntie van 98% en hoogperformante MPP tracking. Het DC ingangspanning-bereik is zeer ruim en garandeert een zeer flexibele bedrijfsconfiguratie. Zijn uitzonderlijk hoge beschermingsgraad (IP66) maakt dat de inverters zeer geschikt zijn voor buitenopstelling. Standaard uitgerust met een datalogger met een geheugencapaciteit van maximaal 30 jaar en een volledig grafisch display. Standaard worden alle PLATINUM omvormers uitgerust met een netwerk interface. Optioneel is 20 jaar fabrieksgarantie mogelijk.

State-of-the-art solar omvormer Mastersol CS20TL             

De MasterSol CS20TL driefasige omvormer met een vermogen van 20 kW heeft een conversierendement van meer dan 98%, lagere systeemverliezen en vrije keuze van de PV panelen door het ruime ingangsbereik (1000 VDC). Twee onafhankelijke MPP trackers bieden u maximale opbrengst en flexibiliteit bij verschillen in oriŰntatie of bijvoorbeeld gedeeltelijke schaduwval op de panelen. De MasterSol kan binnenhuis gemonteerd worden maar is ook geschikt voor buitenshuismontage door de IP65 bescherming. Deze afdichting biedt een optimale bescherming tegen vocht en stof. Een groot en duidelijk grafisch display met 365 dagen datalogger aan boord geeft alle denkbare informatie over de werking en opbrengst van het PV systeem. De MasterSol CS20TL wordt geleverd met een waterdichte 3-fase stekker voor snelle en flexibele installatie. De ophangbeugel zorgt voor een probleemloze montage. Na het installeren heeft de MasterSol CS20TL weinig onderhoud nodig. De ventilatoren zijn uitneembaar en kunnen gereinigd of vervangen worden. Zeer praktisch is de communicatiecassette die in zijn geheel uit de omvormer genomen kan worden voor aansluiten van de communicatiekabels. Flexibel en passend op alle PV panelen. De MasterSol CS20TL is geschikt voor elk type zonnepaneel. Waar noodzakelijk is een optionele transformator leverbaar. Het OPTIMA COOLING concept resulteert in een hoog rendement en een lange levensduur van de omvormer. Twee onafhankelijke MPP trackers bieden optimale ontwerpvrijheid en de hoge ingangsspanning minimaliseert het aantal strings en daarmee de systeemverliezen.

Fronius, Mastervolt, Kaco, Kostal Piko, Platinium, Power One, Solarmax, Danfoss, Delta inverter, Diehl Platinum, Fronius inverter,  Siemens, 

Besluit:

De keuze voor een bepaald omvormerconcept en de omvormergrootte heeft weinig invloed op de totaalprijs van een PV systeem, maar be´nvloed wel sterk de uiteindelijke jaaropbrengst.   

Post 3: Montagesysteem

Afhankelijk van het type dak moet men rekening houden met andere montagesystemen. De maximale opbrengst wordt in BelgiŰ gehaald voor zonnepanelen gericht naar het zuiden, onder een hellingshoek van 36░. Maar zonnepanelen hoeven niet noodzakelijk pal op het zuiden te staan. OriŰntaties tussen zuidoost en zuidwest en hellingshoeken tussen 20░ en 60░ leveren ook een goede opbrengst.  Momenteel zijn er circa 500 verschillende zonnemodules van meer dan 60 fabrikanten op de markt verkrijgbaar. Het PV-Light systeem voor de basisconstructie biedt voor elk moduletype de juiste bevestigingselementen en voor elke dakbedekking de gepaste bevestigingen en verankeringen. De systeemcomponenten van de basisconstructie zijn statisch getest en de overeenkomstige certificaten zijn verkrijgbaar.

Post 4: Bekabeling

De kabel tussen paneel en inverter heeft een typisch verlies van 1%. Alle door ons gebruikte kabels zijn TŘV gecertificeerd, en zijn voorzien van een zwarte tweelaags-isolatie voor DC-bekabeling van PV-installaties, en dit voor binnen- als buitengebruik. Het geleidermateriaal bestaat uit koper (IEC 60228) en is als 4 of 6 mm▓ verkrijgbaar. Onze kabels zijn extreem bestand tegen UV-stralen, knaagdieren en warmte. Verder beschikken ze over een hoge treksterkte.

 • 20 meter gelijkstroom kabels, dubbele isolatie (veiligheidsklasse II)
  • 4 mm▓ tot 40 m max.
  • 6 mm▓ tot 70 m max
 •   5 meter wisselstroom netvoedingskabel 4 x 4 mm▓
 • 10 meter aardingskabel

Tussen de panelen en de omvormer kan men een 2-aderige kabel plaatsen maar omdat wij meestal met 2 strengen of strings werken, wordt een UV-bestendige kabel met 4 aders gebruikt van 6 mm▓. De panelen worden in serie geplaatst maar er is ook een alternatief waarbij bijvoorbeeld de rijen panelen in serie worden geschakeld en de rijen zelf onderling parallel worden gekoppeld zodat de stroom apart loopt en bij eventuele schaduw enkel de eerste rij hiervan last ondervindt.

Tussen de omvormer en de elektriciteitskast is een 2-aderige kabel van 2,5 mm▓ voldoende indien het vermogen lager is dan 3600 Wp. Maar een 4-aderige kabel van 4 mm▓ is aan te raden zodat u in de toekomst ook een driefasige omvormer kan plaatsen. Er is ook een aarding nodig zodat er telkens 5 aders nodig zijn. De richtlijn is dat er per fase maximaal 3.600 W aan vermogen wordt getransporteerd of 16 A stroom.

Connectoren

Lage weerstandswaarde (bv MC-T4/F 2 mOhm)

http://www.solar-kabel.com/

Post 5: Schakelkast + groene-energieteller + zekeringen

 De schakelkast bestaat uit een groenestroomteller nauwkeurigheidsklasse 2 en de nodige 16A  zekeringen en een differentieelschakelaar van 300mA op de volledige installatie.

Post 6: Montage

Onze dienst installatie zonnepanelen is opgesplitst in twee teams:

Het eerste team bestaat uit verschillende dakwerkers. Door hun jarenlange dakervaring, plaatsen zij de systemen zonder uw bestaand dak en eventueel reeds aanwezige PV-systemen te beschadigen.

Een tweede team bestaat uit vakbekwame elektriciens, het is trouwens van het grootste belang dat storingen in de systemen ten alle tijden worden vermeden om een maximum capaciteit uit uw systeem te kunnen halen. Bovendien hebben zowel onze binnendienst medewerkers als onze verkopers stage gelopen bij de invoerder van onze PV-systemen.

Post 7: Elektrische keuring

 • Het keuringsattest van de installatie.

 • Een elektrisch ÚÚndraadschema van de installatie. 

 • Het comformiteitsattest van de omvormer. 

Post 8: Administratieve afhandeling subsidies

U moet uw netbeheerder de volgende documenten bezorgen alvorens u de opbrengst kan registreren

 • Het keuringsattest van de installatie. De keuringsorganisatie levert dit rechtstreeks af.

 • Een elektrisch ÚÚndraadschema van de installatie. Dit krijgt u van ons.

 • Het comformiteitsattest van de omvormer. Dit krijgt u van ons.

 • Een ‘verklaring lokale productie’: Je verklaart op eer en geweten dat  jouw installatie niet meer dan 10 kW nominaal vermogen teruglevert aan het net.

Prijsidee (1 paneel ge´nstalleerd = 800,-€)

Hier is gerekend met 4€/Wpiek + BTW

Totaal vermogen (kWp)

3,2 kWp

4,0 kWp

4,8 kWp

6,0 kWp

12,0 kWp

Aantal modules

16

20

24

30

60

Gemiddelde jaaropbrengst (kWh)

2830 kWh

3540 kWh

4250 kWh

5310 kWh

10620 kWh

Prijs montage op pannendak

12800 €

16000 €

19200 €

24000 €

48000 €

prijs per Wp van PV panelen

Mijn oude rekening op 22/6/2011

10000 kWh verbruik op jaarbasis. Ik wens enkel mijn eigen elektriciteit te maken.

Totaal vermogen (kWp)

6,0 kWp

12,0 kWp

Aantal panelen

30

60

Gemiddelde jaaropbrengst (kWh)

5310 kWh

10620 kWh

Prijs plaatsing op pannendak

24000€

48000 €

Huidige kostprijs (2011) = 4,0 €/Wp + BTW

Ik heb dus 12 kWp nodig

Investering 48000 €

Ik kan 40 % recupereren = 19200,-€

Met een maximum van 14400,- €

Dus fiscaal is maar 14400/19200 interessant = 75%

Dus ik ga 9 kWp plaatsen om maximaal belasting te recupereren.

Kost

9 kWp kost x 4000 €/kWp = 36000,-€ = 1440000 BF

36000 x 0,4 = 14400 € die ik over 4 jaar in mindering kan brengen van mijn belastingen.

14400,-€ belastingsbesparing

Opbrengst

9 kWp produceert (x 0,85 kWh/kWp) = 7650 kWh

1 kWh elektriciteit aan dagtarief ( all in)= 0,25569 €/kWh

1 kWh elektriciteit aan nachttarief (all in)= 0,15427 €/kWh

Ik recupereer :

 • 1) Elektriciteit die ik niet moet aankopen:

  7650 kWh *5/7 dagtarief = 5464 * 0,25569 = 1397,- €

  7650 kWh *2/7 nachttarief = 2185 *0,15427 = 337,- €

 • 2) Groenestroomcertificaten (geld dat ik krijg van de www.vreg.be ).

  7650 kWh aan 330 € per 1000 kWh = 2524 €

Totale besparing is: 1397 + 337 + 2524 = 4258 €/jaar

Rendement op investering:

Bruto investering : 36000,-€ = 1452236,- BF

Netto investering : 36000-14400 = 21600,-€ = 871341,-BF

Intrest op de bank : 21600,-€ * 3% = 648,-€/jaar

Intrest op mijn dak = 4258 € : factor 6,57 meer

Echte intrest : 3*6,57 of 4258/21600 = 19,71% intrest

Afschrijvingen:

21600,- €/4258 = 5,07 jaar. Na 5,07 jaar zuiver winst voor de volgende 14,93 jaar minimum !!!!!

Na 20 jaar daalt de prijs van de GSC naar de marktprijs. Deze bedroeg in 2007: 108,-€

Totale besparing daalt dan naar: 1397 + 337 + 7,6 x 108 = 1942 €/jaar (gerekend met de prijzen van 2011)

Mijn nieuwste rekening op (1/8/2012)

10000 kWh verbruik op jaarbasis. Ik wens enkel mijn eigen elektriciteit te maken.

Totaal vermogen (kWp)

6,0 kWp

12,0 kWp

Aantal panelen

30

60

Gemiddelde jaaropbrengst (kWh)

5310 kWh

10620 kWh

Prijs plaatsing op pannendak

24000€

48000 €

Huidige kostprijs (2012) = 2,3 €/Wp + BTW

Ik heb dus 12 kWp nodig

Investering 27600 €

Kost

12 kWp kost x 2300 €/kWp = 27600,-€ = 1.113.000 BF

Opbrengst

12 kWp produceert (x 0,85 kWh/kWp) = 10200 kWh

1 kWh elektriciteit aan dagtarief ( all in)= 0,25569 €/kWh

1 kWh elektriciteit aan nachttarief (all in)= 0,15427 €/kWh

Ik recupereer :

 • 1) Elektriciteit die ik niet moet aankopen:

  10200 kWh *5/7 dagtarief = 7285 * 0,25569 = 1862,- €

  10200 kWh *2/7 nachttarief = 2914 *0,15427 = 449,- €

 • 2) Groenestroomcertificaten (geld dat ik krijg van de www.vreg.be ).

  10200 kWh aan 90 € per 1000 kWh = 918 €

Totale besparing is: 1862 + 449 + 918 = 3229 €/jaar

Rendement op investering:

Bruto investering : 27600,-€ = 111338,- BF

Intrest op de bank : 27600,-€ * 3% = 828,-€/jaar

Intrest op mijn dak = 3229 € : factor 3,8 meer

Echte intrest : 3229/27600 = 11,69 % intrest gedurende 10 jaar, daarna : 8,3%

Afschrijvingen:

27600,- €/3229 = 8,54 jaar. Na 8,54 jaar zuiver winst voor de volgende jaren (min nog 12 jaar en meer..(solid state))

Na 20 jaar daalt de prijs van de GSC naar de marktprijs. Deze bedroeg in 2007: 108,-€

Totale besparing daalt dan naar: 1862 + 449 + 10,2 x 108 = 3412 €/jaar (gerekend met de prijzen van 2007)

Realiteit op 17/05/2012

Na de vertelsels (leugens?) komt na 1 jaar de waarheid boven op 17/05/2012

 

String 1
(kWh)

String 2
(kWh)

kWh teller dag
(kWh)

kWh teller nacht
(kWh)

14/5/2011

10,6

10,5

106084,5

55495,3

9/8/2011

1059

1041

105748

55959,9

23/10/2011

1770

1751

105800

56536,4

14/11/2011

1898

1884

 

 

31/12/2011

2059

2062

106089,3

57082,6

15/1/2012

2096

3101

106474,3

057424,7

24/4/2012

2915

2924

107139

058669

17/5/2012

3140

3147

107067,8

58767,0

 

 

 

 

 

 

Delta

6287 kWh

983,3

3271,7

Dus geproduceerd van 14/5/2011 tot 17/5/2012: 6287 kWh

Ik zal nog moeten betalen (bedrag per jaar aan Electrabel: )
107067-106084 =983 kWh dag *0,25569 =              251,34 €
55495,3 -58767,0 = 3271,7 kWh nacht *0,15427 = 504,72 €
Totaal :                                                           756,01€/12 = 63,00 € voorschot per maand

 • 1 kWh elektriciteit aan dagtarief ( 2010 all in)=  0,25569 €/kWh
 • 1 kWh elektriciteit aan nachttarief (2010 all in)=  0,15427 €/kWh

Golantec heeft mij beloofd: 28 x 245 = 6860 Wp
28 Chinese panelen aan 245 Wp = 6860 Wp *0,85 = 5851 kWh
De realiteit na 1 jaar is niet 0,85 maar : 0,93 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Besluit: De panelen voldoen ruimschoots aan hetgeen beloofd is. De opbrengst is 0,93 i.p.v. 0,85 die op papier staat. Bravo.

Dus geproduceerd van 14/5/2011 tot 17/5/2012: 6287 kWh
Opbrengst: 6,287 kWh * (330 + (255*5/7 + 154*2/7) =6,287 * 556,1 €/1000 kWh = 3496,47 €/jaar

Ik zal nog maandelijkse voorschotten moeten betalen: (bedrag per jaar aan Electrabel: )
107067-106084 =983 kWh dag *0,25569 =              251,34 €/jaar
55495,3 -58767,0 = 3271,7 kWh nacht *0,15427 = 504,72 €/jaar
Totaal :                                                           756,01€/jaar
Totaal per maand:                                         /12 = 63,00 € voorschot per maand

Pensioensparen

U bent 52 jaar. U betaalt uw PV panelen af in de volgende 5,67 jaar. Daarna, als u op pensioen bent heeft u gratis elektriciteit (255,- €/1000 kWh) + GSC (90,- €/1000 kWh) tot aan uw dood indien u sterft voor uw 62 jaar.

Worst case

 • De Belgische staat beslist om uw kadastraal inkomen van uw woning met PV panelen aan te passen. Het huis heeft immers een meerwaarde!
 • De Belgische staat maakt deze inkomsten uit GSC fiscaal belastbaar.
 • Dieven zien dat u veel geld op uw dak geplaatst heeft en besluiten bij u in te breken.
 • De belastingscontroleur ziet dat u veel geld op uw dak geplaatst heeft en besluit om uw aangifte aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Begin van de worst case realiteit in Vlaanderen op 26/5/2012

 • De Vlaamse regering beslist om u een belasting op te leggen omdat u het elektriciteitsnet gebruikt. Voor koppeling aan het elektriciteitsnet. Ze gaan beginnen met een "beperkte bijdage" van 238,-€ per jaar. (HLN 26,27,28 mei 21012 pa 16)
 • Wordt zeker vervolgd.

27/11/2013: Gezinnen in Vlaanderen die PV-panelen geïnstalleerd hebben, hoeven voorlopig geen netvergoeding te betalen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist. De energieregulator CREG had eind 2012 de netvergoeding ingevoerd maar PV-Vlaanderen, de federatie van zonnepaneleninstallateurs, was tegen die beslissing in beroep gegaan omdat ze de maatregel discriminerend vond. Het Brusselse hof van beroep heeft PV-Vlaanderen nu gelijk gegeven
De netvergoeding zou vanaf januari van dit jaar worden aangerekend door de Vlaamse distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het gaat om een bedrag van zo'n 238 euro per jaar voor een gemiddelde pv-installatie bij een gezin. Dat bedrag zou dan verrekend worden via de elektriciteitsfactuur.
De zonnepaneleninstallateurs en -eigenaars gingen wel akkoord met de invoering van het principe van een vergoeding voor het gebruik van het openbare distributienet, maar vonden het geëiste bedrag te hoog. De stroom uit zonnepanelen zou op die manier zwaarder belast worden dan stroom uit centrales die veel vervuilender zijn.
Het hof van beroep van Brussel is de eisers nu gevolgd en heeft beslist dat gezinnen met zonnepanelen geen netvergoeding moeten betalen. Tot nog toe hadden heel wat energieleveranciers die vergoeding nog niet aangerekend aan hun klanten omdat ze de uitspraak van het hof van beroep wilden afwachten.

01/01/2014: De Waalse energieregulator (Cwape) wil vanaf 2015 de eigenaars van zonnepanelen laten betalen voor het gebruik van het netwerk. De plannen zijn logisch, want eind vorige maand hield het Brusselse hof van beroep zo'n netvergoeding in Vlaanderen nog tegen omwille van discriminatie.
De gewesten krijgen binnenkort de bevoegdheid over de distributietarieven voor elektriciteit en gas in handen en dus lanceerde Cwape een consultatieronde in de sector over een overgangsmethodologie voor 2015 en 2016. De regulator inspireert zich op de methodologie van de federale regulator CREG, maar doet enkele aanpassingen.
Het belangrijkste is de invoering van een zogenaamd "prosumer tarief", voor de producerende consument. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de recente annulering van de netvergoeding die was opgelegd aan Vlaamse zonnepanelenbezitters. De federatie van installateurs, PV-Vlaanderen, had die netvergoeding aangeklaagd wegens te hoog.
"We gaan uiteraard rekening houden met dit arrest", legt Francis Ghigny, voorzitter van het directiecomité van Cwape, uit in de krant. "Het zal geen forfaitair bedrag zijn, maar een tarief gebaseerd op de afgenomen kWh. Maar omdat de Waalse gezinnen niet uitgerust zijn met bidirectionele elektriciteitsmeters, voegen we aan het verbruik dat op de meter wordt aangegeven een schatting toe van de kWh die geïnjecteerd wordt op het net, een schatting op basis van het vermogen van de installatie."
Het bedrag van het prosumer tarief is nog niet bekend. De Vlaamse distributienetbeheerders rekenden 238 euro per jaar voor een gemiddelde pv-installatie aan. In Wallonië gewagen de netbeheerders van bedragen die 18 tot 19 procent lager liggen. Dat zou "de tarieven voor andere consumenten met zo'n 0,5 procent kunnen verminderen", aldus Ghigny.

Besluit op 01/01/2014

 • Heeft u een dak ter beschikking, twijfel niet. De keuze tussen PV panelen en zonnecollector is dusdanig in het voordeel van PV panelen. Leg er zonnepanelen op maar loop er niet mee te koop. Laat u niet in de database steken. Geef ze niet aan door GSC of gemeentesubsidie aan te vragen. Il faut vivre cacheé pour vivre heureux en Flandre. Sorry.

 

Zie ook:

Taxtalk

http://www.vreg.be/welk-bedrag

test aankoop

http://www.zonstraal.be/wiki/Hoofdpagina

http://www.ecoroom.be/

http://www.canadian-solar.com/

http://www.zonnepanelen-energie.be

 

 

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Niet twijfelen: PV panelen plaatsen. Nu.


 

© 2016 GoLanTec energietechniek| Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 21/09/2016

Terug naar hoofdpagina